Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

2020/02 - Hogyan értelmezzük a Szentírást?

Általános iskolában dolgozom. Az első otthon töltött tanítási napon még teljes volt a káosz. De tudtam, hogy ha a gyerekek nem kapnak valamilyen iskolai feladatot, rossz napirend kezd el berögzülni, és úgy veszik majd, hogy itt a szünet. De tananyag még nem volt készen, sőt, az is bizonytalan volt, hogy mit, hogyan és mennyit kapnak majd. De biztos voltam, hogy egy dologgal nem lőhetek mellé: elküldtem hangoskönyvben a közös (kötelező) olvasmányunkat, azzal a megjegyzéssel, hogy most nem mond-hatják, hogy nem érnek rá. (Három órás felvétel, kevesebb, mint egy fél tanítási nap.) Hiszem, hogy Isten is hasonlóan szól most hozzánk: nincs több kifogás, nem mondhatod, hogy most sem érsz rá… Az elmúlt hónapban fenekestől felfordult a világunk, és talán még soha nem volt akkora szükségünk a Biblia üzenetére, mint most. Eddig tele volt az életünk fontos, sürgős, halaszthatatlan dolgokkal, lefoglalt a munka, az iskola, a barátok – az élet. A Biblia olvasását halogattuk, Istennek azt mo
Legutóbbi bejegyzések

2020/01 - Dániel

2019/3- "Énvelem cselekedtétek meg"

„Uram, nem láttuk, hogy te éhes lettél volna. Mikor adtunk neked enni? Nem láttuk, hogy szomjas lettél volna. Mikor adtunk neked inni? Mikor történt az, hogy idegen voltál a városunkban, és mi szállást adtunk neked? Nem láttuk, hogy ruhára lett volna szükséged. Mikor adtunk neked ruhát? Nem láttunk téged a betegek között, sem a börtönben. Mikor látogattunk meg? Akkor a király így válaszol majd: Igazán mondom nektek: amikor segítettetek a testvéreimnek – akár a legkisebbnek is –, akkor nekem segítettetek.” (Máté 25:37-40 – EFO) Jézus főként arra használta hatalmát, hogy betöltse az emberek szükségleteit. Nem gyógyított meg mindenkit, ahogy azonban a bűnösökkel és szükségben szenvedőkkel bánt, abból nyilvánvaló, hogy Isten szeretettel és együttérzéssel fordult feléjük. Csodái mind egy jobb világ előhírnökei voltak. Az apostolok később is gyakran rácsodálkoztak, milyen gazdagon árasztja ki ránk Isten a szeretetét. Az ő gyermekei vagyunk! De ha ez így van, adódik a kérdés: miért n

2019/2 - Életszakaszok a családban

„Mert azok az Isten fiai, akiket Isten lelke irányít. Hiszen a Szentlélek, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket. Ellenkezőleg! Isten fiaivá tesz, és az ő segítségével így kiálthatunk Istenhez: édesapám!” (Róma 8:14-16) Amikor kicsi voltál, ha nem tudtál valamit, vagy megijedtél, valószínűleg azonnal a szüleidhez szaladtál segítségért. Mindent elmondtál nekik, minden gondolatodat és érzésedet, akár apróság volt, akár fontos dolog – és adtál a véleményükre. Manapság valószínűleg ez eléggé megváltozott. Pedig a család – akár beismered, akár nem – minden ember életében nagyon fontos szerepet játszik. Isten családba helyezett minden embert, hogy segítsük és tanítsuk egymást (nem csak az idősebbek a fiatalokat, hanem fordítva is!), és örömünket leljük egymásban. Sőt! Isten azt mondja, hogy mindannyian egy nagy család, az ő családjának tagjai vagyunk. Akármilyen is a viszonyod a vérszerinti szüleiddel, van egy Isten, aki gyermek-ének te

2019/1 - A jelenések könyve

"Talán mindenki egyetért abban, hogy A jelenések könyve az Újszövetség legkülönösebb irata. Ezen túlmenően azonban nem sok mindenben van egyetértés. A jelenések könyvének titokzatos számai, szimbólumai és kódolt üzenetei nyomán több bizarr teória kapott lábra, mint a Biblia bármely más iratával kapcsolatban. Milyen célt szolgál mindez? Erre a kérdésre akkor kaphatunk választ, ha megpróbáljuk elképzelni a Bibliát A jelenések könyve nélkül. Az Ószövetség után a négy evangélium következik, majd Az apostolok cselekedetei a kalandos misszióutakról szóló beszámolókkal, ezt pedig az így létrejött gyülekezetekhez írott levelek követik. Mindez szép, ám valami hiányzik: merre tart a történelem? Mi lesz a végkifejlet? Jézus tanítványai mind zsidó emberek voltak, akik gyermekkoruk óta azt hallották, hogy a Messiás majd véget vet a sok igazságtalanságnak, és új királyságot alapít, amelyben béke, szeretet és igazság uralkodik. Amikor azonban végig kellett nézniük, ahogy Jézus két gonosz

2018/4 - Egység krisztusban

Minden ember egyedi. Ez az európai ember gondolkodásának az alapja. Fontos, hogy legyen önálló véleményed, hogy érvényesíteni tudd magadat, hogy képes legyél egyedül is megállni a világban. Felelős vagy magadért. Az vagy, akinek vallod magad. Akkor vagy sikeres, ha eléred a céljaidat, álmaidat. Ezekben mind van igazság. De a Bibliának van egy nagy üzenete, amiről ebben a negyedévben beszélgetni fogunk: KÜLÖNBÖZŐEK VAGYUNK, EGYMÁSÉRT. Jézus meghatározta a célunkat, hogy segítsük egymást a Menyország felé. Egyedül gyengék vagyunk, és a saját magunkba (okosságunkba, erőnkbe, elképzeléseinkbe) vetett hitünk nagyobb ellenségünk, mint bármi a világon. A közösség különböző személyiségű, nézőpontú, energiájú emberekből áll, akik ha jól használják őket, egységet tudnak teremteni a különbözőségeik segítségével. Kicsit zavaros? Nem igazán érted, hogy hogyan lehetséges ez? Tarts velünk, és tanuljuk együtt hétről hétre az egységet a különbözöségekben. Töltsd le INNEN

2018/3/4 - Az első egyházi vezetők

„Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma nagyon megnövekedett, fe-szültség támadt a gyülekezeten belül a görög kultúrát követő és a héber hagyományokhoz ragaszkodó zsidók között. Az előbbiek panaszkodtak, hogy a közülük való özvegyasszonyokat mellőzik, és nem osztják be ugyanúgy a mindennapi szolgálatokra, mint a hébereket. Ekkor a tizenkét apostol összehívta az egész gyülekezetet, és azt mondta: »Nem lenne helyes, ha elhanyagolnánk Isten üzenetét az asztaloknál való felszolgálás kedvéért. Ezért válasszatok ki magatok közül hét férfit, akikről a többieknek jó véleménye van, és akik be vannak töltve Szentlélekkel és bölcsességgel. Rájuk fogjuk bízni a felszolgálás munkáját. Mi pedig továbbra is minden időnket arra fordítjuk, hogy imádkozzunk, és hogy Isten üzenetét tanítsuk és hirdessük.« ” (ApCsel. 6:1-4 – EFO) Kattints  IDE , és töltsd le egyben a tanulmányokat!