2013/4/13 - Bátorító szó a szentélyből

Hatalmas Főpapunk van, aki Isten családját kormányozza! Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez! Hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa testünkről a piszkot. (Zsid. 10:21-22 EFO)
Világ életemben izgattak azok a helyek, ahova nem szabad bemenni. A Parlament elzárt zugai, egy templom hátsó ajtajai, vagy egy vár díszes tervei, amik el vannak zárva a látogatók elől. Valami mindig vonzott, meg akartam nézni, mit rejt az Idegeneknek belépni TILOS! tábla, hogy elrejtett kincseket, kékszakálli borzalmakat, vagy üres termeket találok.
Most, hogy egy negyedéve már a földi és a mennyei szentélyekről tanultunk, néhol egyértelműen kijött elmélkedésünkből, hogy milyen gyakorlati hatása van a szentélynek az életünkre nézve, de fontos, hogy lássuk, ez nem egy tőlünk független dolog, nem légüres térben vagyunk, a szentély fontos szerepet tölt be mindnyájunk életében.

Ezen a héten Zsid. 10:19-25 szakaszát fogjuk tanulmányozni, ahol egy hatalmas bátorítást olvashatunk a hitéletünkre nézve.

Az Ószövetségben azt olvassuk, hogy a templom legfontosabb, legszentebb részének, a Szentek Szentjének ajtaján (kárpitján) is egy nagy Idegeneknek belépni TILOS!” tábla díszelgett, és Izrael népe közül senki nem léphetett be, csak aki ki volt erre jelölve.
Mit olvasunk ezzel szemben a Zsid. 10:19-21. verseiben? Miért léphetünk be mi mégis a mennyei Szentek Szentjébe?

Mint ahogyan a király, vagy miniszterelnök elé se lehet bemenni sáros utcai ruhában, még akkor sem, ha meghívást kaptunk, az Istenhez való járulásna is feltételei vannak. No persze nem az öltözet… Milyen feltételek mellett léphetünk be Isten színe elé? Sorolj fel 4-et a Zsid. 10:22. verséből!

Még milyen fontos dolgokat találunk ebben a szakaszban azzal kapcsolatban, hogy milyen lelkülettel kell Isten elé mennünk? (Segítséget adhatnak a következő versek: Zsid 3:6, 3:14, 4:14, 6:18.)
Nagyon fontos, hogy soha nem szabad elveszítenünk a bizalmat, hogy aki hívott bennünket, ott is vár a Szentek Szentjében. Bíznunk kell benne, illetve az üdvösségünkben.

Még egy dologra hív bennünket a szakasz:
Figyeljünk oda egymásra is! Biztassuk egymást az isteni szeretetre és a helyes tettekre! (Zsid. 10:24 EFO).
Isten országába egyenként fogunk bekerülni, más nem tudja kiérdemelni helyettünk. Viszont bátoríthatjuk, sőt, bátorítanunk, támogatnunk kell egymást, hogy mind oda jussunk.
Képzeld el, hogy meglátogatod a miniszterelnököt az irodájában, és senki nem állít meg az ajtó előtt, sőt, amikor belépsz, a neveden szólít és örül neked!
Most képzeld el, hogy Isten magához hívat a mennyei Szentek Szentjébe, az ajtóra ki van írva, hogy Belépés csak megváltottaknak!” te pedig bátran nyitod ki az ajtót! Isten arca felragyog, neveden szólít és leültet maga mellé…

A kettő között csupán annyi a különbség, hogy a második meg fog történni.

A Sci-fi vezető

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések