2014/1/9 - A hatalmon lévők tanítvánnyá tétele

A történelem mindig is arról szólt - ezt leginkább a diákok tudják-, hogy a vezetők minél nagyobb területeket foglaljanak el, és , hogy minél nagyobb embertömeget igázzanak le. Ki jogosítja fel ezeket a vezetőket az uralkodásra? Engedelmeskedni kell nekik? Ha nem, miért nem?  Egy sor olyan kérdés, ami mindig is foglalkoztatta az embereket,  és  ma is olyan fontosak, mint 500 vagy 1500 évvel ezelőtt.
„Szükséges, hogy mindenki engedelmeskedjen azoknak, akik a kormányzás munkáját végzik! Mert mindazok, akik valamilyen hatalmat gyakorolnak, Istentől kapták a hatalmukat. Igen, Isten az, aki az éppen kormányzó hatóságokat hatalommal ruházta fel. Így tehát ha valaki nem engedelmeskedik a hatóságoknak, akkor Isten rendelkezésével fordul szembe, és ítéletet von magára. A hatalmon lévők nem azért vannak, hogy azok féljenek tőlük, akik rendesen élnek és jó dolgokat tesznek. Féljenek azok, akik valami rosszat művelnek! Ha nem akarsz félni a hatóságoktól, akkor élj tisztességesen, tedd azt, ami jó — és dicséretet kapsz tőlük! Mert ők valójában Isten szolgái a te érdekedben.
Ha pedig valami rosszat teszel, akkor joggal félhetsz tőlük, mert hatalmuk van arra, hogy megbüntessenek, és élni is fognak vele! Isten szolgái ők, hogy Isten haragja szerint álljanak bosszút azokon, akik valami gonosz dolgot tettek. Tehát szükséges, hogy engedelmeskedj nekik, nem csak a büntetéstől való félelem miatt, hanem a tiszta lelkiismeretért is.
Az adót is ezért fizetitek, hiszen a kormányzat hivatalnokai Isten szolgái mindenkinek a javára, és erre a szolgálatra szánják az idejüket. Adjátok meg tehát mindenkinek, amivel tartoztok: akinek adóval, annak fizessétek meg az adót, akinek a vámmal, annak a vámot! Akinek tisztelettel tartoztok, annak adjátok meg az illő tiszteletet! Akit megbecsülés illet, azt becsüljétek meg!” (Róma 13:1-7 – EFO)
Krisztus korában rendkívüli elnyomás alatt éltek azok a népek, akiket a Római Birodalom leigázott. Kisemmiztek, bebörtönöztek vagy megöltek bárkit.  Jézus mégsem buzdította a zsidókat arra, hogy lázadjanak a hatalom ellen. Mit gondolsz miért? Ezek az emberek gyakran akadályozták az evangélium terjedését, miközben itt azt olvassuk, hogy Istentől kapták hatalmukat. Hogy lehet a kettőt összeegyeztetni?
Jézusnak sok vitája volt a vallási vezetőkkel, ennek ellenére szerette volna őket megmenteni, és szerette volna felnyitni a szemüket.  Nem kereste a vitákat, hanem ami fontos volt számukra arra hívta fel a figyelmüket. .A törvény szeretete és tisztelete fontos volt a farizeusoknak, és azon keresztül próbálta nekik elmagyarázni, hogy a könyörületesség  fontosabb  a szertartásoknál. Könnyű visszanézve értetlenkedni ezeknek az embereknek a vakságán és keménységén. Viszont hogyan győződhetünk meg arról, hogy amikor mi magunk ragaszkodunk valamihez, amiből semmiképpen nem akarunk engedni, akkor ezzel nem zárjuk-e el magunkat az Istentől jövő újabb világosságtól?

Voltak, akik megértették az üzenetet, így például a római százados, aki a zsidókat megszégyenítő hittel bízott, és kapaszkodott Isten Fiába, sokkal nagyobb hittel és alázattal közelített Jézushoz,mint azok a vallási vezetők, akik a vallást gyerekkoruk óta tanulták.
De tudjuk, hogy még sokkal több olyan vezető volt, akik nem hallgattak Jézus vagy az apostolok szavára. A kor vezetői Pilátus, Kajafás, Heródes simán elmentek az üdvösségre szólító utolsó felszólítás mellett. Pedig Krisztus milyen boldog lett volna, ha megtérnek! Mit tehetnek, akik világi és vallási hatalmasságok előtt tesznek bizonyságot, hogy ne csüggedjenek el a gyakori elutasítás miatt? Amikor Krisztus követői nagyhatalmú emberekért munkálkodnak, még kire hat az üzenetük?

Mások is odafigyeltek, amikor Jézus a hatalmasok előtt tett bizonyságot. Közülük némelyek befolyásos helyzetben voltak, mások nem. Ám Nikodémushoz és arimathiai Józsefhez hasonlóan fokozatosan sokan csatlakoztak a hithez a tanult papok közül. Azok közül is többen hitre jutottak, akik tanúi voltak Krisztus és a vallási vezetők vitáinak. A vulkáni tevékenység általában a hegy gyomrában, rejtve zajlik, szemmel nem látható az intenzitása. Speciális műszerek kellenek ahhoz, hogy pontosan mérjék a vulkán működését. Hasonlóképpen Jézus földi szolgálata idején mozgalmának robbanásszerű ereje is rejtve maradt. Feltámadása után azonban Isten országa kitört, amire bizonyítékul szolgált a megtérők hatalmas száma – még a befolyásos emberek között is! A hűséggel végzett magvetés gazdag termést hozott. Mennyire fontos tehát, hogy ne csüggedjünk el, amikor bizonyságtevésünk látszólag nem jár olyan eredménnyel, mint szeretnénk, főként a társadalmi elit körében!

F. Kriszti

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések