2015/4/13 - Jeremiás könyvének tanulságai

Mit is tehetnénk az év utolsó napjain, mint emlékeznünk mindarra, ami mögöttünk van... Mindenhol ez megy, összegeznek, mérlegelnek, elemeznek, felelevenítenek, „bestofmoments” akárhova is kattintasz vagy kapcsolsz. Az értékelés jó  Pál apostol azt tanította, hogy mindannyian magunk adunk számot Istennek az életünkről (Róma 14:12–, vagyis jó tisztában lenni azzal, hányadán is állunk. Neked mennyire volt eredményes az éved? Miket értél el? Milyen mérföldkövek mellett haladtál el idén?
És mit gondolsz, mi a helyzet Jeremiás prófétával? Ő hogy tekintett volna vissza azokra az eseményekre, amikről beszéltünk? Az ő élete mennyiben volt eredményes? Sokat szenvedett, néha panaszkodott és sírt is. Úgy tűnik – néhány kivételtől eltekintve –, hogy a királyok, a papok, a próféták és az átlagemberek nem csupán Jeremiás üzenetét gyűlölték, hanem őt is. Saját népe még hazaárulónak is nevezte. Végül a romlás és végzet napjai bekövetkeztek, amelyről a próféta szólt, de a nép elutasította figyelmeztető szavait. Egy sáros verembe dobták, remélve, hogy ott meghal. A próféta saját szemével látta népének fogságba vitelét, valamint Jeruzsálem és a templom pusztulását. Emberi mértékkel nézve kevés jó dolog történt életében. Bizonyos szempontból úgy is fogalmazhatunk, hogy eléggé nyomorúságos élete volt. (SzIsk. 108. o.)
  • Gondold végig: Jeremiás győztes volt, vagy vesztes? Egyáltalán, mi alapján mérhető, hogy valaki győztesnek vagy vesztesnek számít-e?
Tudod, amikor valaki beosztott, az ő sikere a munkaadója sikere is egyben. Jeremiás munkaadója Isten volt, és úgy tűnik, ő elégedett volt a Jeremiás által elvégzett munkával. Ez szerintem nagyon sokat mond el Istenről, és arról, hogy mi is a feladatom az ő beosztottjaként.
  • Mit kért Isten Jeremiástól, mikor megkérte, hogy dolgozzon neki? (Jeremiás 1:4-10, 17-19)
  • Gyűjtsd pontokba Jeremiás „munkaköri leírását”!
  • Ennek alapján mit gondolsz: sikeresen végezte Jeremiás a rábízott munkát?
Jeremiás üzenetének nagyon jó összefoglalását olvassuk a Jeremiás 7. fejezet elején:
„Halld meg az Örökkévaló szavát, Júda egész népe! Figyeljetek mindannyian, akik bementek ezeken a kapukon az Örökkévalót imádni! Az Örökkévaló, a Seregek Ura, Izráel Istene üzeni nektek: Javítsátok meg egész gondolkozásotokat, életmódotokat, és jobbítsátok meg tetteiteket! Akkor továbbra is veletek együtt lakom e helyen. Ne csapjátok be magatokat azzal, hogy »Ez az Örökkévaló Temploma! Az Örökkévaló Temploma, az Örökkévaló Temploma…«. Mert csak ha valóban megjavítjátok egész gondolkozásotokat, életmódotokat és tetteiteket: ha igazságosan bántok egymással, ha nem nyomjátok el a jövevényeket, árvákat és özvegyeket, ha nem öltök meg senkit ártatlanul, ha nem imádtok más isteneket, akik pusztulásotokat okozzák, csak akkor fogok veletek együtt lakni ezen a földön, amelyet réges-régen örök időkre őseiteknek adtam. Nézzétek! Hamis beszédekkel hitegetitek magatokat, amelyek nem használnak semmit! Loptok, gyilkoltok, házasságtörést követtek el, hamisan esküsztök, Baálnak áldoztok, és más isteneket imádtok, akiket azelőtt nem is ismertetek! S ezek után még idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amely nevemet viseli, és azt mondjátok: »Biztonságban vagyunk!« — s annyira biztonságban érzitek magatokat, hogy mikor elmentek, folytatjátok utálatos bűneiteket, amelyeket gyűlölök!” (Jeremiás 7:2-10  EFO)
Jeremiás üzenete nekünk is szól, nem csak Júda babiloni fogság előtt élő népének. Ha ez alapján kell értékeld az éved, milyen újévi fogadalmakat kéne tenned? Írd le egy papírra!
„Abban az időben ilyen szövetséget kötök Izráel egész népével: törvényemet a belsejükbe helyezem, a szívükbe írom be. Akkor Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Ezért nem kell többé senkinek sem a másikat tanítania, hogy igazán és személyesen megismerje az Örökkévalót, mert kicsinytől a nagyig mindannyian közvetlenül megismernek engem, mivel megbocsátom vétkeiket, és bűneikre többé nem is emlékezem — én, az Örökkévaló mondom ezt!” (Jeremiás 31:33-34 – EFO)
Ha megvan, készen állsz rá, hogy megkösd Istennel a szövetséget, melynek jelentőségéről nemrég beszéltünk (ITT olvashatod). Már csak döntened kell: megkötöd a szövetséget Istennel?

Bogi

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések