2016/1/12 - A küzdő egyház

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem” (Jelenések 3:20 — RÚF).
Játsszunk egy egyszerű játékot:
 • Nyisd meg azt a levelet, amit a legutóbb kaptál: Facebookon, az e-mailjeid között, vagy akár papíron! Nyisd ki, kezdd el olvasni!
 • Milyen ez a levél? Számonkérő, haragos? Esetleg arról szól, hogy mit rontottál el? Vagy dícsér valamiért, és hálás?
 • A levél olvasása közben gondolkozz el rajta: mi történne, ha az egész életedből, sőt, a családod, a környezeted történeteiből is ez az egyetlen levél maradna fenn, és kétezer év múlva valaki megtalálná!
 • Képzeld el, hogy milyen képet alkotna rólad és a hozzád közel állókról az az olvasó, aki semmi mást nem tud, csak ami ebben a levélben van leírva!
János, aki a Biblia egyik legkülönlegesebb könyvét írta, elég termékeny képzelőerővel rendelkezett, Isten pedig pontosan ezt a képességét használta fel, amikor megmutatta neki a világtörténelem hátralévő részét, egészen addig, amíg Jézus vissza nem tér a felhőkben azzal a csodálatos új világgal, amit nekünk akar adni. Mielőtt azonban ennek a hatalmas látomásnak a beszámolója, a Jelenések könyve happy enddel véget érne, sok különleges állaton, hihetetlen eseményen kell végigmennie Jánosnak, és az olvasónak.

Vizsgáljuk meg, hogy a hét gyülekezet milyen üzeneteket kapott Istentől Jánoson keresztül akkor és ott, és hogy mi hogyan alkalmazhatjuk ezeket a gondolatokat ma, a 21. századi Magyarországon! Nézzük meg, hogy hogyan zajlott, és zajlik ma is a nagy küzdelem Sátán és Isten között a gyülekezeteink falain belül is! Valóban csak a laodiceai gyülekezet levele vonatkozik ránk? Van lehetőség változásra, vagy pusztulásra van ítélve a gyülekezetünk? Lássuk, mit üzen Isten a hét gyülekezetnek!

Rögtön a könyv legelején (Jel. 1:9-20) Jánost Isten egy terembe viszi, ahol hét arany gyertyatartó között ott áll maga Jézus, az „Emberfia” kezében hét csillaggal. A hét gyertyatartó azt a hét gyülekezetet szimbolizálja, akiknek a leveleket küldi János, a hét csillag pedig a gyülekezetről gondoskodó angyalokat. Mint minden bibliai szövegnek van egy „akkor, és ott” jelentése, illetve egy „itt és most” alkalmazása. Akkor és ott a hét kis-ázsiai gyülekezet talán nem is sejtette, hogy ma, cirka kétezer évvel később mi is el fogjuk olvasni ezeket a leveleket.
Efézus (Jel. 2:1-7) Az efézusi gyülekezetnek szívesen lennék tagja. Kitartó, aktív, jó gyülekezet, ahol nem tűrik meg a hamis tanításokat, Istenért dolgozik, és nem adja fel, nem fárad bele. A te gyülekezeted ilyen? Azt mondják, hogy minden lánc épp olyan erős, mint a benne lévő leggyengébb láncszem. Magyarra lefordítva: minden gyülekezet olyan kitartó, aktív, stb., mint a gyülekezet legkevésbé kitartó, aktív, stb. tagja. Helyettesítsd be a megfelelőket. A kérdés tehát a következő: Te mit teszel hozzá a gyülekezetedhez, hogy az efézusihoz hasolnó legyen? Te kitartó vagy? Aktív? Vagy te is úgy jártál, mint az efézusi gyülekezet az alábbi gyakran idézett igében: „az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet.” (Jel. 2:4)
 • Mi a megoldás az első szeretet visszaszerzésére? (Jel. 2:5)
 • Mit jelent ez a gyakorlatban?
 • Mit fogsz tenni a gyakorlatban ennek érdekében?
 • Ha megtörténik a változás, milyen jutalmat ad Isten? (Jel. 2:7)

Szmirna, Pergamon (Jel. 2:8-17) Szmirna és Pergamon gyülekezetei is kitartóak Isten hite mellett, bár ők nem voltak ilyen „egyszerűek”. Azt látjuk, hogy mind a kettő ellen „egy kevés” panasza van Istennek, mégpedig az, hogy „Sátán zsinagógája” köztük van. Vannak olyan tagok, akik széthúzást és hamis tanítást terjesztenek. Ma már ez a helyzet teljesen ismeretlen, de akkor még voltak ilyenek. (Vagy talán ismerős a dolog?) Nehéz idő jön mindkét gyülekezetre, az előbbire bebörtönzés, szenvedés, ez utóbbira pedig az elhajlás, hacsak nem térnek meg a hamis tanítók befolyása alól. Nikolaus és Bálám mindketten Sátán széthúzó és romboló erejének képviselői.
„Nikolaus és Bálám párhuzamos meghatározásnak tűnik. A Nikolaus összetett görög szó (nikao és laos), és azt jelenti, hogy »aki legyőzi a népet«. A Bálám név két héber szóból származik: am (nép) és baal – a bela szóból (pusztítani vagy elnyelni), együttes jelentése pedig: »a nép pusztítása«” (Ranko Stefanovic:Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation. Berrien Springs, Mich., 2002, Andrews University Press, 111. o.).
 • Mennyire fontos ragaszkodni a Biblia tanításaihoz?
 • Milyen megoldást kínál Isten a két gyülekezetnek, és nekünk, a probléma kiküszöbölésére? (Jel. 2:10, 16)
 • Mit jelent ez a gyakorlatban?
 • Mit fogsz tenni a gyakorlatban a változás érdekében?
 • Ha megtörténik a változás, milyen jutalmat ad Isten? (Jel. 2:11, 17)
Thiatira, Szárdisz (Jel. 2:18-3:6)
A dolog egyre csak zavarosabbá válik, Thiatirában hamis tanítók mindenféle csúnyaságot visznek végbe, és elcsavarják a hívők fejét, hasonlóan ahhoz, amit Izrael népe élt át Jezabel királynő idejében, Szárdisznak pedig „az a neve, hogy él, pedig halott”. Ezek a helyzetek se lehetnek ismeretlenek a számunkra. Bizonyára találkoztunk már — talán a saját gyülekezetünkben is — velük. Jézus mégis reményt közvetít a gyülekezetek felé: hatalmat és örök életet ígér.
 • Ha megtörténik a változás, milyen jutalmat ad Isten? (Jel. 2:26-29; 3:5-6)
 • Mi kell ahhoz, hogy ezeket az igéreteket megkapják a gyülekezetek tagjai? (Jel. 2:24-25; 3:4)
 • Mit jelent ez a gyakorlatban?
 • Mit fogsz tenni a gyakorlatban a változás érdekében?
Filadelfia (Jel. 3:7-13)
Filadelfia, „a testvéri szeretet” városa a következő gyülekezet, melynek Isten üzenetet küld. Megdícséri őket, mert kitartóak a hitben, és azt látjuk, hogy az a gyülekezet, amelyről azt mondja, hogy „kevés ereje van” lesz az, amelyik a „Sátán zsinagógájának” tagjait le tudja állítani. Szeretnénk ilyen „gyenge” gyülekezetnek a tagjai lenni? Ez az első olyan gyülekezet, amiről Isten semmi rosszat nem tud mondani, mert kitartóak, és van erejük a változtatásra. Minden gyülekezetnek ez lenne a célja! Változtatni. Nem egy helyben toporogni, vagy létfenntartani, hanem változni, és a környezetét magával rántani. Motiválni.
 • Mit fogsz tenni a gyakorlatban a változás érdekében?
 • Milyen igéretet ad Isten a filadelfiai gyülekezetnek, és ezzel együtt nekünk is? (Jel. 3:12-13)
 • Mi kell ahhoz, hogy ezeket az igéreteket megkapjuk? (Jel. 3:11)
 • Mit jelent ez a gyakorlatban?

Laodicea (Jel. 3:14-22)

Ezt a gyülekezetet biztosan ismered. Ők azok, akikről mindig szó van, ezzel a névvel ostorozzuk magunkat, amikor a gyülekezeteink jelenlegi helyzetéről van szó. Éppen ezért fontos látnunk, hogy nem mi vagyunk az elsők, sajnos nem is az utolsók, akik ezekkel a problémákkal küzdenek, és főleg, hogy Isten megoldást és jutalmat kínál, még akkor is, ha rosszul működik, aminek jól kellene. Mit olvasol, milyen ez a gyülekezet?
Bármilyen rossz helyzetben is van, Isten ennek a gyülekezetnek ígéri a leghatalmasabb dolgokat. (Jel. 3:20)
 • Mit fogsz tenni a gyakorlatban a változás érdekében?
 • Mi kell ahhoz, hogy ezeket elnyerje a gyülekezet? (Jel. 3:19)
 • Mit jelent ez a gyakorlatban?
Kétezer évvel azután, hogy ezek a gyülekezetek megkapták a levelet Jánostól, mi is olvashattuk, milyen hibákkal, küzdelmekkel, problémákkal nézett szembe ez a hét csoport, és láthattuk, hogy Sátán mindenhol keresztbe akar tenni. Újra megbizonyosodtunk róla, hogy Salamonnak igaza volt, amikor azt mondta, nincs új a nap alatt,” mert a legtöbb gyülekezetünk ma is ezekkel a problémákkal küzd. Isten azonban lehetőségeket, és jutalmat is felajánlott ezeknek a gyülekezeteknek, amiket mi is igényelhetünk, ha a leggyengébb láncszemeket — önmagunkat — megerősítjük. A gyakorlatban, valóságosan!
Neked mi a kifogásod a változás ellen?

Kiki

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések