Ugrás a fő tartalomra

2016/1/12 - A küzdő egyház

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem” (Jelenések 3:20 — RÚF).
Játsszunk egy egyszerű játékot:
 • Nyisd meg azt a levelet, amit a legutóbb kaptál: Facebookon, az e-mailjeid között, vagy akár papíron! Nyisd ki, kezdd el olvasni!
 • Milyen ez a levél? Számonkérő, haragos? Esetleg arról szól, hogy mit rontottál el? Vagy dícsér valamiért, és hálás?
 • A levél olvasása közben gondolkozz el rajta: mi történne, ha az egész életedből, sőt, a családod, a környezeted történeteiből is ez az egyetlen levél maradna fenn, és kétezer év múlva valaki megtalálná!
 • Képzeld el, hogy milyen képet alkotna rólad és a hozzád közel állókról az az olvasó, aki semmi mást nem tud, csak ami ebben a levélben van leírva!
János, aki a Biblia egyik legkülönlegesebb könyvét írta, elég termékeny képzelőerővel rendelkezett, Isten pedig pontosan ezt a képességét használta fel, amikor megmutatta neki a világtörténelem hátralévő részét, egészen addig, amíg Jézus vissza nem tér a felhőkben azzal a csodálatos új világgal, amit nekünk akar adni. Mielőtt azonban ennek a hatalmas látomásnak a beszámolója, a Jelenések könyve happy enddel véget érne, sok különleges állaton, hihetetlen eseményen kell végigmennie Jánosnak, és az olvasónak.

Vizsgáljuk meg, hogy a hét gyülekezet milyen üzeneteket kapott Istentől Jánoson keresztül akkor és ott, és hogy mi hogyan alkalmazhatjuk ezeket a gondolatokat ma, a 21. századi Magyarországon! Nézzük meg, hogy hogyan zajlott, és zajlik ma is a nagy küzdelem Sátán és Isten között a gyülekezeteink falain belül is! Valóban csak a laodiceai gyülekezet levele vonatkozik ránk? Van lehetőség változásra, vagy pusztulásra van ítélve a gyülekezetünk? Lássuk, mit üzen Isten a hét gyülekezetnek!

Rögtön a könyv legelején (Jel. 1:9-20) Jánost Isten egy terembe viszi, ahol hét arany gyertyatartó között ott áll maga Jézus, az „Emberfia” kezében hét csillaggal. A hét gyertyatartó azt a hét gyülekezetet szimbolizálja, akiknek a leveleket küldi János, a hét csillag pedig a gyülekezetről gondoskodó angyalokat. Mint minden bibliai szövegnek van egy „akkor, és ott” jelentése, illetve egy „itt és most” alkalmazása. Akkor és ott a hét kis-ázsiai gyülekezet talán nem is sejtette, hogy ma, cirka kétezer évvel később mi is el fogjuk olvasni ezeket a leveleket.
Efézus (Jel. 2:1-7) Az efézusi gyülekezetnek szívesen lennék tagja. Kitartó, aktív, jó gyülekezet, ahol nem tűrik meg a hamis tanításokat, Istenért dolgozik, és nem adja fel, nem fárad bele. A te gyülekezeted ilyen? Azt mondják, hogy minden lánc épp olyan erős, mint a benne lévő leggyengébb láncszem. Magyarra lefordítva: minden gyülekezet olyan kitartó, aktív, stb., mint a gyülekezet legkevésbé kitartó, aktív, stb. tagja. Helyettesítsd be a megfelelőket. A kérdés tehát a következő: Te mit teszel hozzá a gyülekezetedhez, hogy az efézusihoz hasolnó legyen? Te kitartó vagy? Aktív? Vagy te is úgy jártál, mint az efézusi gyülekezet az alábbi gyakran idézett igében: „az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet.” (Jel. 2:4)
 • Mi a megoldás az első szeretet visszaszerzésére? (Jel. 2:5)
 • Mit jelent ez a gyakorlatban?
 • Mit fogsz tenni a gyakorlatban ennek érdekében?
 • Ha megtörténik a változás, milyen jutalmat ad Isten? (Jel. 2:7)

Szmirna, Pergamon (Jel. 2:8-17) Szmirna és Pergamon gyülekezetei is kitartóak Isten hite mellett, bár ők nem voltak ilyen „egyszerűek”. Azt látjuk, hogy mind a kettő ellen „egy kevés” panasza van Istennek, mégpedig az, hogy „Sátán zsinagógája” köztük van. Vannak olyan tagok, akik széthúzást és hamis tanítást terjesztenek. Ma már ez a helyzet teljesen ismeretlen, de akkor még voltak ilyenek. (Vagy talán ismerős a dolog?) Nehéz idő jön mindkét gyülekezetre, az előbbire bebörtönzés, szenvedés, ez utóbbira pedig az elhajlás, hacsak nem térnek meg a hamis tanítók befolyása alól. Nikolaus és Bálám mindketten Sátán széthúzó és romboló erejének képviselői.
„Nikolaus és Bálám párhuzamos meghatározásnak tűnik. A Nikolaus összetett görög szó (nikao és laos), és azt jelenti, hogy »aki legyőzi a népet«. A Bálám név két héber szóból származik: am (nép) és baal – a bela szóból (pusztítani vagy elnyelni), együttes jelentése pedig: »a nép pusztítása«” (Ranko Stefanovic:Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation. Berrien Springs, Mich., 2002, Andrews University Press, 111. o.).
 • Mennyire fontos ragaszkodni a Biblia tanításaihoz?
 • Milyen megoldást kínál Isten a két gyülekezetnek, és nekünk, a probléma kiküszöbölésére? (Jel. 2:10, 16)
 • Mit jelent ez a gyakorlatban?
 • Mit fogsz tenni a gyakorlatban a változás érdekében?
 • Ha megtörténik a változás, milyen jutalmat ad Isten? (Jel. 2:11, 17)
Thiatira, Szárdisz (Jel. 2:18-3:6)
A dolog egyre csak zavarosabbá válik, Thiatirában hamis tanítók mindenféle csúnyaságot visznek végbe, és elcsavarják a hívők fejét, hasonlóan ahhoz, amit Izrael népe élt át Jezabel királynő idejében, Szárdisznak pedig „az a neve, hogy él, pedig halott”. Ezek a helyzetek se lehetnek ismeretlenek a számunkra. Bizonyára találkoztunk már — talán a saját gyülekezetünkben is — velük. Jézus mégis reményt közvetít a gyülekezetek felé: hatalmat és örök életet ígér.
 • Ha megtörténik a változás, milyen jutalmat ad Isten? (Jel. 2:26-29; 3:5-6)
 • Mi kell ahhoz, hogy ezeket az igéreteket megkapják a gyülekezetek tagjai? (Jel. 2:24-25; 3:4)
 • Mit jelent ez a gyakorlatban?
 • Mit fogsz tenni a gyakorlatban a változás érdekében?
Filadelfia (Jel. 3:7-13)
Filadelfia, „a testvéri szeretet” városa a következő gyülekezet, melynek Isten üzenetet küld. Megdícséri őket, mert kitartóak a hitben, és azt látjuk, hogy az a gyülekezet, amelyről azt mondja, hogy „kevés ereje van” lesz az, amelyik a „Sátán zsinagógájának” tagjait le tudja állítani. Szeretnénk ilyen „gyenge” gyülekezetnek a tagjai lenni? Ez az első olyan gyülekezet, amiről Isten semmi rosszat nem tud mondani, mert kitartóak, és van erejük a változtatásra. Minden gyülekezetnek ez lenne a célja! Változtatni. Nem egy helyben toporogni, vagy létfenntartani, hanem változni, és a környezetét magával rántani. Motiválni.
 • Mit fogsz tenni a gyakorlatban a változás érdekében?
 • Milyen igéretet ad Isten a filadelfiai gyülekezetnek, és ezzel együtt nekünk is? (Jel. 3:12-13)
 • Mi kell ahhoz, hogy ezeket az igéreteket megkapjuk? (Jel. 3:11)
 • Mit jelent ez a gyakorlatban?

Laodicea (Jel. 3:14-22)

Ezt a gyülekezetet biztosan ismered. Ők azok, akikről mindig szó van, ezzel a névvel ostorozzuk magunkat, amikor a gyülekezeteink jelenlegi helyzetéről van szó. Éppen ezért fontos látnunk, hogy nem mi vagyunk az elsők, sajnos nem is az utolsók, akik ezekkel a problémákkal küzdenek, és főleg, hogy Isten megoldást és jutalmat kínál, még akkor is, ha rosszul működik, aminek jól kellene. Mit olvasol, milyen ez a gyülekezet?
Bármilyen rossz helyzetben is van, Isten ennek a gyülekezetnek ígéri a leghatalmasabb dolgokat. (Jel. 3:20)
 • Mit fogsz tenni a gyakorlatban a változás érdekében?
 • Mi kell ahhoz, hogy ezeket elnyerje a gyülekezet? (Jel. 3:19)
 • Mit jelent ez a gyakorlatban?
Kétezer évvel azután, hogy ezek a gyülekezetek megkapták a levelet Jánostól, mi is olvashattuk, milyen hibákkal, küzdelmekkel, problémákkal nézett szembe ez a hét csoport, és láthattuk, hogy Sátán mindenhol keresztbe akar tenni. Újra megbizonyosodtunk róla, hogy Salamonnak igaza volt, amikor azt mondta, nincs új a nap alatt,” mert a legtöbb gyülekezetünk ma is ezekkel a problémákkal küzd. Isten azonban lehetőségeket, és jutalmat is felajánlott ezeknek a gyülekezeteknek, amiket mi is igényelhetünk, ha a leggyengébb láncszemeket — önmagunkat — megerősítjük. A gyakorlatban, valóságosan!
Neked mi a kifogásod a változás ellen?

Kiki

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2013/3/12 - Reformáció: megromlott kapcsolatok helyreállítása

Míg Jézus a földön járt, nagyon sokat beszélt a szeretetről, és ha megnézzük, ez az apostoloknál is fontos pontja a hívő életnek. De azt ne felejtsük el, hogy az, hogy szeretjük egymást, nem jelenti azt, hogy konfliktusok nélkül fogjuk leélni a hívő életünket. Pár hete szó volt az egységről. A kapcsolatok helyreállítása az egység feltétele:  „Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egy-mást! Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.” (Jn. 13:34-35) Ha közelebb kerülsz Istenhez, akkor közelebb kerülsz az embertársaidhoz is. Nem csak az idegenekhez, hanem a rokonaidhoz is, azokhoz is, akik megbántottak, akikben csalódtál, akiket „nem bírsz elviselni”, meg azokhoz, akik jobbak valamiben nálad és ezért idegesítőek. Mindenkihez, nincsen kivétel. Ha ez nem történik meg, akkor még valami nincs rendben közted és Isten között.
Olvasd el az Apostolok cselekedeteinek 15. fejezetét. A…

2018/2 - Felkészülés a végidőre

Végidő… Apokalipszis… Nagy nyomorúság… Üldözés…
Talán neked is ezek ugrottak be először az új Gondolatébresztő címét olvasva. Ha igen, akkor örülök, hogy legalább a bevezetőig eljutottál, és nem tetted máris félre a tanulmányt. Sokunk számára elképzelhetetlen a végre gondolni. Annyira távolinak és megfoghatatlannak tűnik. Arról nem is beszélve, hogy születésünk óta azt halljuk, hogy az utolsó időkben élünk (sőt, kapaszkodj meg, a nagyszüleink gyerekkorában is ezt mondták).
Azért ebbe bele lehet fásulni, nem?
A Bibliában van egy történet, ami tíz koszorúslányról szól, akiket meghívtak egy esküvőre, sőt, feladatot is kaptak: nekik kellett fogadni a vőlegényt mécsesekkel világítva. De a vőlegényre olyan sokáig kellett várni, hogy nem csak elaludtak, de a mécsesük is kialudt.
Mi is valahogy így vagyunk. A lámpásaink épp csak pislákolnak, és már ragad le a szemünk az álmosságtól. Már nem is nagyon hisszük, hogy felbukkan a vőlegény, hogy visszajön Jézus. Vagy ha vissza is jön, akkor sem m…

2018/4 - Egység krisztusban

Minden ember egyedi. Ez az európai ember gondolkodásának az alapja. Fontos, hogy legyen önálló véleményed, hogy érvényesíteni tudd magadat, hogy képes legyél egyedül is megállni a világban. Felelős vagy magadért. Az vagy, akinek vallod magad. Akkor vagy sikeres, ha eléred a céljaidat, álmaidat. Ezekben mind van igazság. De a Bibliának van egy nagy üzenete, amiről ebben a negyedévben beszélgetni fogunk: KÜLÖNBÖZŐEK VAGYUNK, EGYMÁSÉRT.Jézus meghatározta a célunkat, hogy segítsük egymást a Menyország felé. Egyedül gyengék vagyunk, és a saját magunkba (okosságunkba, erőnkbe, elképzeléseinkbe) vetett hitünk nagyobb ellenségünk, mint bármi a világon. A közösség különböző személyiségű, nézőpontú, energiájú emberekből áll, akik ha jól használják őket, egységet tudnak teremteni a különbözőségeik segítségével. Kicsit zavaros? Nem igazán érted, hogy hogyan lehetséges ez? Tarts velünk, és tanuljuk együtt hétről hétre az egységet a különbözöségekben.

Töltsd le INNEN!