2013/4/7 - Krisztus értünk vállalt áldozata

Ésaiás könyvében az 52. és 53. fejezetekben csodálatosan és egyértelműen tárul elénk a Megváltó küldetése. Egyértelműen bizonyítja, hogy halála engesztelés volt.
  • Jézus másokért szenvedett. Magára vette betegségeinket, fájdalmainkat, bűneinket, vétkeinket.
  • Áldásokat tartogat nekünk: békességet, gyógyulást, megigazulást.
  • Isten terve, akarata volt, helyettünk szenvedjen.
  • Jézus igaz volt, bűntelen.
  • Bűnért való áldozat, engesztelő áldozat volt.
Isten nem angyalokat választott ki arra, hogy uralkodjanak abban a következő világkorszakban, amelyről most beszélünk. Az Írásban ezt olvassuk: »Micsoda az ember, hogy törődsz vele, Istenem, vagy az ember fia, hogy gondolsz rá? Rövid időre alacsonyabb rangúvá tetted az angyaloknál, azután megkoronáztad őt dicsőséggel, méltósággal, és mindent uralma alá helyeztél.« Amikor Isten mindent Jézus Krisztus uralma alá helyezett, nem hagyott ki semmit. Igaz, most még nem látjuk, hogy minden az ő uralma alatt van. Azt azonban látjuk, hogy Isten dicsőséggel és méltósággal koronázta meg Jézust, aki rövid ideig valóban alacsonyabb rangú volt az angyaloknál. Jézus azért kapta ezt a dicsőséget, mert elszenvedte a kivégzést, és Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Isten teremtett mindent a világon, és minden az ő dicsőségére szolgál. Mivel Isten sok fiát akarja bevezetni a dicsőségébe, ezért Jézust a szenvedései által tette tökéletessé. Így volt ez helyes, mert Jézus az, aki Isten fiait bevezeti a dicsőségbe. Jézus az, aki az embereket Isten számára különválasztja, de mind ő, mind pedig azok, akiket különválaszt, ugyanabból a családból származnak. Ezért nem is szégyelli Jézus őket a testvéreinek nevezni,  hanem azt mondja: »Istenem, rólad beszélek testvéreimnek, és dicséreted éneklem összegyűlt testvéreimmel együtt.« Azt is mondja: »Istenben bízom én«, és ezt is: »Itt vagyok, és velem együtt a gyermekek is, akiket Istentől kaptam.« Ezek a »gyermekek« közönséges hús-vér emberek. Ezért Jézus is ugyanilyen emberi testben járt a Földön. Azért kellett ennek így lennie, hogy Jézus a saját halálával legyőzze a Sátánt, aki a Halál felett uralkodik. Igen, Jézus emberré lett és meghalt, hogy az embereket megszabadítsa a halálfélelemtől, amely őket egész életükben rabszolgaságban tartotta.
Nyilvánvaló, hogy Jézus nem az angyaloknak nyújtott segítő kezet, hanem Ábrahám utódainak. Ezért kellett Jézusnak minden tekintetben hasonlóvá válnia a testvéreihez. Csak így lehetett könyörületes és hűséges Főpap, aki Istent szolgálja. Csak így szerezhette meg Isten bocsánatát a nép bűneire. Jézus megtapasztalt minden kísértést és szenvedést, ezért most valóban tud segíteni azoknak, akiket ugyanezek a kísértések tesznek próbára. (Zsid. 2:5-16. EFO)
A testet öltés célja a Fiú halála volt.Vagyis a koronát megelőzte a kereszt. Isten nem csak kér. Ő adott először mindenkinek. A saját gyermekét. Azért, hogy az Ő áldozata és szeretet minket is szeretetre indítson. Krisztus kiontott vére sok mindenre feljogosít minket:
  • megszentelődhetünk
  • bűntelenekké válhatunk
  • bejuthatunk a mennyei szentélybe
  • szövetségben lehetünk az egész Mennyel
Ahogy az Ószövetségben az áldozati állatnak épnek, sértetlennek hibátlannak kellett lennie, úgy az Újszövetség létrhozójának is ezeknek a kritériumoknak kellett megfelelnie.
Tartsátok szem előtt, hogy régen számotokra nem volt az életnek igazi értelme. Ezt az életmódot az őseitek hagyományozták rátok, de Isten kiszabadított benneteket ebből a céltalan életből. Ez azonban nagyon sokba került! Nem arany- vagy ezüstpénzzel fizetett értetek, amely elveszti az értékét, hanem Krisztus vérével, amely mindennél értékesebb. Ez a vér olyan, mint a hibátlan áldozati bárány vére. Isten már a világ teremtése előtt kiválasztotta Krisztust, aki csak most, ezekben az utolsó napokban jelent meg értetek. Sőt, a halálból is feltámasztotta őt, és dicsőséget adott neki. Krisztus által hisztek és reménykedtek ti is Istenben. (1Pét. 1:18-21. EFO)
Tökéletes áldozat volt. Bűntelen. Az Ő tökéletessége takar be minket. Igazságában van üdvösségünk reménysége. Halála és szolgálata által Krisztus feddhetetlenül állíthat Isten elé minket. Ez csak azért lehetséges, mert hiba nélkül való Megváltónk lépett a helyünkre

Ezt mindig szem előtt kell tartanunk! Óriási áldozatot kaptunk! Alkalmatlanok és méltatlanok vagyunk az üdvösségre, de Krisztus által kinyílik számunkra a Menny! És ezt nagyon-nagyra kell értékeli! Nagyon hálásnak kell lenni! És a hálaadásban kitartónak kell lenni! Nem csak ideig-óráig. Nem szabad eltávolodni, vagy megszokottnak, természetesnek venni Krisztus áldozatát! Felbecsülhetetlen érték számunkra a bűnbocsánat az életünkben! Ne tekintsük természetesnek!

Kriszti

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések