2014/2/1 - Törvények Krisztus napjaiban

„Senkinek  se  tartozzatok  semmivel,  csak  azzal,  hogy  egymást  szeressétek;  mert  aki  a  másikat szereti, betöltötte a törvényt.” (Róm 13:8)
A törvény olyan, mint a kőfal. A fal lehet jó vagy rossz. Az otthon fala véd, a börtön fala bezár. Minden attól függ, hogy mi van belül, benned. Ha szeretsz – véd, ha nem – megítél. Tőled függ, hogy mi számodra a törvény.
Különböző törvények vannak. Jézus életében is így volt ez:
  1. A római törvények az állami élet biztonságát szavatolták (Jézus szülei is alkalmazkodtak hozzá, elmentek a betlehemi összeírásra). Hogyan  viszonyul  egy mai  keresztény  ember  az  állami  törvényekhez (jó-­e pl. a KRESz)? Mi  történjék  akkor,  ha  az  állami  törvények  szembefordulnak  Isten nyilvánvaló parancsolataival? (ApCsel 4:17­-20)
  2. Hogyan viselkedett Jézus az ószövetségi polgári törvényekkel kapcsolatban? Elismerte-­e a szanhedrin  tekintélyét?  –  Nem  volt tiszteletlen,  bár  a  maga véleményét bátran képviselte velük szemben is. Megfizette-­e  a templomadót?  – Igen,  bár  azt is tudta  és tanítványainak elmondta, hogy a templom mulandó, csak eszköz és nem cél. A  zsidó  nép szokásait  elfogadta-e? – Igen,  mint zsidó élt  a  zsidók  között,  benne teljesedtek a messiási ígéretek.
  3. Mire valók az istentiszteletet szabályozó szertartási törvények? A jelképes cselekmények segítették megérteni  a valóságos történéseket (a bárány feláldozása – Isten bárányának áldozatát). Ha a jelkép eltorzul, a valóságot eltakarja. Ezért a törvények pontosan körülírták a tennivalókat. Ha a jelképezett valóságot valaki megtagadja, értelmetlen lesz a jelkép. Ha valaki Jézus kereszthalálát elfogadja, mint a bűneinkért hozott áldozatot, felesleges tovább bárányt áldoznia.
A Jézus korában élő írástudók és farizeusok törvényekkel akarták a törvényeket oltalmazni. Az emberi törvény eltakarta Isten szándékát, amiért a törvényeket adta. 613 törvényre bontották szét azt a törvényt, ami egy szóba belefér: szeress. A  héber  haláka  szó  azt  jelenti  járni,  de  a  farizeus  nem  utat  épített ezekkel a törvényekkel,  hanem  útakadályt (pl.  39  tilalommal  terhelte  meg  a szombat parancsot). Nem az ember  lett  a  törvény  által  megajándékozott, ezért  a törvény  tartalma,  a szeretet veszett el.
A Biblia alaptörvénye, alkotmánya a Tízparancsolat. Belőle Isten és az ember, ember és a felebarát, ember és a világ kapcsolatainak tartalmát ismerhetjük meg.
  • Szent Ágoston még a 6. században ezt írta: „Szeress, és tégy amit akarsz”. Igaz-­e ez az állítás, és ha igen, akkor hogyan?
  • Igazat  mondott-­e  a  gazdag  ifjú,  amikor Jézusnak  azt  mondta, hogy  a törvényeket ifjúságától  fogva  betöltötte?  Miért  látta  a gazdag  ifjú másként  a törvényt,  mint Jézus?
  • Mi a szeretet királyi törvénye Jak 2:8­-12 szerint?
  • Mi lenne  akkor, ha nem volna törvény? Az anarchiában  élhet­-e  a szeretet?
  • Miért nem lehet  élni szeretet nélkül?
Dr. Szigeti Jenő

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések