2015/1/12 - A bölcs ember alázatos

Nekem komolyan nehézséget okoz, hogy ne akarjak mindent jobban tudni másoknál. Meg az is, hogy segítséget kérjek. És szörnyen nehéz elismerni, hogy hibáztam... meg persze bocsánatot kérni... Problémám van az alázattal. Saját magamra nézve ezt olvasom a Bibliában:
Jól ismerem mindazt, amit teszel. Ismerlek téged: sem hideg nem vagy, sem forró. Bárcsak hideg, vagy forró lennél! De mivel langyos vagy, kiköplek a számból! Azt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire! Nem veszed észre, hogy valójában milyen nyomorult vagy, szánalmas, szegény, vak és meztelen? Azt tanácsolom, hogy tőlem vegyél igazi aranyat, amelyet tűzben tisztítottak meg, hogy valóban gazdag legyél! Tőlem vegyél fehér ruhát, hogy eltakard szégyenletes meztelenségedet! Tőlem vegyél orvosságot a szemedre, hogy tisztán láss! (Jelenések 3:15-18 EFO)

De tudod keresztényként én arra törekszem, hogy olyan legyek, mint Jézus. Ő az én példaképem, és én szeretnék mindenben őrá hasonlítani. Róla pedig a következőt olvassuk a Bibliában:
Az a gondolkozásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt, aki öröktől fogva isteni természetű, mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő. Önként mondott le minden dicsőségéről, vállalta, hogy szolgává legyen, és emberré lett. Szolgai formában élve a földön, még jobban megalázta magát, engedelmes volt egészen a kereszthalálig! Isten ezért mindenek fölé emelte, s olyan nevet adott neki, amely minden névnél hatalmasabb. Térdet hajt minden teremtmény Jézus nevére Mennyen, Földön és föld alatt, s minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére! (Filippi 2:5-11 EFO)
De hogyan tudom ezt követni? Mit jelent a valódi alázat?

1. Önismeretet:
„Egyedül az alázat teszi lehetővé számunkra önmagunk megismerését. Az alázat önmagunk ismerete Isten előtt.
A bölcs ember felismeri, hogy Isten az, akinek a tükrében reálisan láthatja magát. De ki is az az Isten, akihez képest nekem meg kell találnom a helyem?

„Ó, Örökkévaló, számtalan csodálatos dolgot teszel, és milyen sokfélét! Milyen bölcsen viszed véghez valamennyit! Az egész világot betöltik kezed alkotásai!” (Zsoltárok 104: 24 - EFO)
Alázatos az, aki pontosan tisztában van a saját értékeivel, sem fölé, sem alá nem lövi azt, vagyis pontosan úgy látja magát, mint ahogy Isten látja őt. Istenre néz, és felméri, hogy hol is van ő valójában.
2. Működőképes emberi kapcsolatokat:

Ugye milyen szörnyű, ha valaki azt gondolja, hogy ő egy zsák szerencsétlenség? És az, amikor ő mindent jobban tud? A bölcs ember társaságában nem érzik magukat kellemetlenül a többiek. Sőt! Ő az, aki mellett mindenki értékesnek érzi magát, mert azáltal, hogy tisztában van a saját képességeivel, el tud ismerni másokat is. Élmény vele egy csapatban lenni. Ilyen embert szeretne mindenki a barátjának, a párjának, a munkatársának, meg úgy általában: szeretnénk ilyen emberekkel tölteni a mindennapjainkat.

De álljunk csak meg egy pillanatra! Valószínűleg a mi barátaink és munkatársaink is ugyanígy vannak ezzel. Szóval gondold végig: te olyan ember vagy, aki nem tartja magát különbnek másoknál?Aki nem öntelt? Aki szerény? Aki elfogadja mások véleményét?

Mit gondolsz, milyen veled egy csapatban lenni?

3. Helyes értékrendet:

A Példabeszédek könyvének 30. fejezete egy Ágúr nevű férfi bölcsességeit tartalmazza. Figyeld csak hogy kezdi a tanácsait:

„Bizony, én mindenkinél kevesebbet tudok, semmit sem ismerek és értek úgy, ahogy az emberek. Nem tanultam bölcsességet, és nem ismerem a Szentet. (...) Isten minden szava színtiszta, kipróbált igazság, ő maga pedig biztonságos menedék mindenkinek, aki bízik benne. Ezért amit ő mond, ahhoz ne tégy hozzá egy szót se, mert számon kéri rajtad, és rád bizonyítja hazugságodat!” (Példabeszédek 30:2-3, 5-6 EFO)

Mit is mond? Honnan tudja ő azt, amit tovább ad?
Tudod kit tekintünk a Bibliában a legokosabb embernek? Hogyan lett Salamon király Bölcs Salamonná (1Kir. 3.)?

Aztán tudjuk, hogy hogyan folytatódik a történet: amíg Salamon Istennel járt, amíg azt tette, amit Isten tanácsolt, addig valóban nagy és messzeföldön híres, dicsőséges király volt. Amikor azonban elfordult Istentől, megváltoztak a dolgok (1Kir. 11.).

Szánj rá egy kis időt, hogy megnézd, mire jutott Salamon, mikor élete végén számot vetett magával: olvasd el a Prédikátor könyvét! Ha most nincs is rá alkalmad, ezt az egyet jegyezd meg: a bölcs király ezt mondja a könyv végén:
„Miután mindezt meghallgattad, az egész könyvet ebben lehet összefoglalni: Tiszteld és féld Istent, parancsainak pedig engedelmeskedj!” (Prédikátor 12:13 EFO)
Visszatérve Ágúr bölcsességeire: ő pontosan ezt ismeri fel. Azt, hogy ha valaki igazán bölcs, akkor az nem abban látszik, hogy mindig okoskodik, hanem hogy tudja, kihez forduljon, mikor szüksége van a bölcsességre. Helyes az értékrendje, mert tudja, hogy semmi másnak nincs értelme, ha nem Istent helyezi az első helyre.

4. Megváltást:

„Voltak ott olyan elbizakodottak, akik saját magukat igazságosaknak tartották, a többieket pedig lenézték. Ezeknek mondta Jézus a következő példázatot: Két ember felment a Templomba imádkozni: egy farizeus, meg egy vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy én nem vagyok olyan rossz, mint mások. Nem vagyok sem tolvaj, sem csaló, sem házasságtörő. Nem vagyok olyan, mint például ott az a vámszedő. Hetente kétszer böjtölök, és minden keresetemből megadom a tizedet.«
A vámszedő, aki távolabb állt, még a tekintetét se merte az égre emelni. Bűnbánatában a mellét verte, és így imádkozott: »Istenem, könyörülj meg rajtam, nyomorult bűnösön!« Mondom nektek, hogy azt a vámszedőt Isten elfogadta, és kérésére megbocsátotta a bűneit. De a farizeust és annak az imádságát elutasította! Miért? Mert aki felemeli magát, azt megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felemelik!”
(Lukács 18:9-14 - EFO)
Azt szokták mondani, hogy Isten kegyelmének elnyerése egyszerű dolog. Mit gondolsz, miért van akkor az, hogy olyan kevesen kapják mégis meg?

Tudod, én azt gondolom, hogy a leginkább az alázat hiánya miatt. Azért, mert akkor be kell lássák, hogy nem tudják jobban, hogy hibáztak, rossz döntéseket hoztak.

Én szeretnék Jézushoz hasonlítani, és szeretnék vele lenni majd az örökkévalóságban. Ehhez az kell, hogy megtanuljak alázatos lenni. Csatlakozol hozzám?

Bogi

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések