Ugrás a fő tartalomra

2015/2/7 - Jézus, a Szentlélek és az imádság

„Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. 10 Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik.” (Lk. 11:9-10 RÚF)
Szoktál imádkozni? Reggel és este, esetleg dolgozatok előtt? Miért imádkozol? Mi a célja az imának úgy egyáltalán?
Minden keresztény tudja, hogy imádkozni jó, és mindenki érzi a szükségességét. A világban elcsendesedésnek hívják, meditációnak, mi megspékeljük ezt egy kis Istennel való beszélgetéssel is. De felteszek egy másik kérdést: tudsz imádkozni?
Mert megvallom őszintén, nem mindenki tud. Sokan vannak, akik úgy imádkoznak Istenhez, mint amikor te, vagy én bemegyünk a boltba, és egy kiló kenyeret kérünk. Vannak, akik úgy imádkoznak, mint a színész, aki napjában ötször mondja el, hogy „Színház az egész világ…”. Elmondja, szép is, de tartalma  már nincs.
Pedig az ima kifejezetten fontos része a keresztényi életnek. Ez az a kapcsolat, amit senki nem vehet el tőlünk (néha azt hiszik, de az oroszlánok vermében is van térerő, mint ez utólag kiderült) és ami nélkül lelkileg kiszáradnánk. Éppen ezért kritikus fontosságú megvizsgálnunk, Jézus életében milyen szerepe volt az imának.

Lukács evangéliumában azt találjuk, hogy Jézus a Szentlelken keresztül tartotta a kapcsolatot Istennel. Láthatjuk, hogy míg Keresztelő János vízzel, Jézus Szentlélekkel” keresztelt. Ennél sokkal többet találunk erről a kapcsolatról a következő versekben: Lk 1:35, 41; 2:25-32. Olvasd el őket, és fogalmazd meg, mit találunk itt Jézus és a Szentlélek kapcsolatáról!

Jézus életét végigkíséri a Szentlélek felügyelete, minden lépésében a Szentlélek, a három isteni személy közül a „legmegfoghatatlanabb” irányítja őt, és befolyásolja a körülötte lévő emberek gondolkodását. Illetve rajta keresztül tartotta a kapcsolatot Jézus az Atyával.
Jézus nem csak reggel és este imádkozott. Lukács evangéliumában sok helyen olvashatunk arról, hogy Jézus imádkozott. Olvasd el a következő szakaszokat, és gyűjtsd ki, hogy melyik alkalommal miért, és hogyan beszélt az Atyával!
1. Jézus imádkozott keresztségekor (Lk 3:21).
2. Jézus imádkozott, mielőtt kiválasztotta tizenkét tanítványát (Lk 6:12-13).
3. Jézus imádkozott tanítványaiért (Lk 9:18).
4. Jézus imádkozott megdicsőülése előtt (Lk 9:28-36)
5. Jézus imádkozott a Gecsemáné-kertben (Lk 22:39-46)
6. Jézus imádkozott, hogy le tudja tenni életét Isten kezébe (Lk 23:46)
Feltételezhetjük, hogy ennél sokkal többször is imádkozott, de ezek nagyszerű példát adnak arra nézve, hogy mi magunk hogyan szóljunk Istenhez.
Volt azonban még egy alkalom, amikor konkrétan megtanította a hallgatóit imádkozni. Kicsit néha ódzkodunk a Mi Atyánk”-tól, mert valami hagyományközpontú liturgiához kötjük, pedig ebben az imában sokkal több van, mint azt mi első ránézésre gondolnánk.

Olvasd el, és kicsit gondolkozz el a Mi Atyánk”-on! Ha úgy érzed, mondd is el, mint imát Istenhez, (nincs ebben semmi rossz) és gondold végig a szükségleteid fényében! Ennél összetettebben, vagy inkább egyszerűbben szoktál imádkozni? Melyik a jobb? Hogyan kell imádkozni?
„(Mi) Atyánk, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vígy minket kísértésbe!” (Lk. 11:2-4 RÚF)
Abraham Maslow, amerikai pszichológus az 1900-as évek elején felrajzolt egy piramist, (Maslow-piramis) ami rámutat az ember legalapvetőbb szükségleteire. Sokat lehetne beszélni erről a piramisról, és azóta már több másik elmélet is megjelent, de ha ehhez a gondolatmenethez hasonlítjuk Jézus imáját, nagyon érdekes dolgot láthatunk.

Maslow a következő szinteket, emberi szükségleteket határozta meg a piramisban:
1. (legalsó) szint: Létszükségletek  táplálék, víz, oxigén
2. szint: Biztonság  létbiztonság; közbiztonság; anyagi biztonság; magántulajdon
3. szint: Szociális szükségletek, a valahova tartozás szükséglete - anya-apa-testvérek – család; barátok; isten; házastárs – szerelem; munkakapcsolatok; társadalmi szintű kapcsolatok…
4. szint: Elismerés  felismerés, teljesítmény, kiválóság, tisztelet, megbecsülés;
5. szint: Önmegvalósítás  az egyén követi, kibontakoztatja a belső képességeit, kreativitás, beteljesedés
Olvasd végig újra Jézus imáját, vesd össze Mt 6:9-13-al és gondolkozz el, hogy a következő részek melyik szükségletekbe helyezhetők bele:
„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként”„ne vígy minket kísértésbe” (Szabadíts meg minket a gonosztól” ld. Máténál)
„(Mi) Atyánk, (aki a mennyekben vagy” ld. Máténál)
„ És bocsásd meg bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek.”„mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.” (Ld. Máténál)

(Ha nem sikerült minden szakaszhoz szükségletet párosítani, csak nézd meg a piramis szintjeit, ugyanez a sorrend a szakaszoknál is.)

Isten minden szükségletünket meg akarja és meg tudja adni. Ezt Jézus is tudta, nekünk is biztosnak kell lennünk benne. Jézus nem arra tanította a tanítványait, hogy mindig ugyanazt mondják, amikor Istennel beszélnek (és hogy ugyanazt mondják el sok százszor akár), sokkal inkább arra, hogy minden szükségletükkel forduljanak Istenhez, mert Ő fog tudni segíteni nekik.

Persze nem szabad elfeledkeznünk azokról a tanulságokról sem, melyeket Jézus Lk. 18:9-14-ben tanít a számunkra! Nehogy a rossz oldalon álljunk!

Soha ne feledd: Imádkozni nem csak reggel és este lehet, és nem csak azért, hogy szépen szóljon! Isten minden szükségletedet meg akarja adni, és a Szentlélek melletted is itt van ugyanúgy, ahogy Jézus mellett is volt!

Barátotok, Kiki

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2015/1/9 - Igaz szavak

Öleld át az igazságot! Sokszor érzem azt a szüleimmel vagy a barátaimmal szemben, hogy én mindent jobban tudok. Lehetséges, hogy valóban nálam van az igazság és vannak is érveim, amik alá tudják támasztani ezt, mégis a Biblia Salamonon keresztül arra szólít fel, hogy hallgassuk meg a másikat, figyeljünk oda arra, amit mond. Ősi bölcsesség, minden vallás és kultúra egyik fő pontja ez. Hiszen akkor vagyunk bölcsek, ha meghallgatjuk a másikat és megfontoljuk a mondandóját, minthogy inkább a saját mellünket verve kiabáljuk az igazságot. Ami persze lehet, hogy nem is az igazság, inkább csak egy hamis nézőpont. Vajon tudhatjuk-e a való igazságot minden esetben? Egyáltalán van-e olyan eset, amikor a teljes igazság birtokában vagyunk?

2019/2 - Életszakaszok a családban

„Mert azok az Isten fiai, akiket Isten lelke irányít. Hiszen a Szentlélek, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket. Ellenkezőleg! Isten fiaivá tesz, és az ő segítségével így kiálthatunk Istenhez: édesapám!” (Róma 8:14-16) Amikor kicsi voltál, ha nem tudtál valamit, vagy megijedtél, valószínűleg azonnal a szüleidhez szaladtál segítségért. Mindent elmondtál nekik, minden gondolatodat és érzésedet, akár apróság volt, akár fontos dolog – és adtál a véleményükre. Manapság valószínűleg ez eléggé megváltozott. Pedig a család – akár beismered, akár nem – minden ember életében nagyon fontos szerepet játszik. Isten családba helyezett minden embert, hogy segítsük és tanítsuk egymást (nem csak az idősebbek a fiatalokat, hanem fordítva is!), és örömünket leljük egymásban. Sőt! Isten azt mondja, hogy mindannyian egy nagy család, az ő családjának tagjai vagyunk. Akármilyen is a viszonyod a vérszerinti szüleiddel, van egy Isten, aki gyermek-ének te

2015/4/1 - Jeremiás próféta elhívása

JEREMIÁS ELHÍVÁSA „Mielőtt az anyaméhben megformáltalak, már ismertelek téged. Még meg sem születtél, én már különválasztottalak magamnak, hogy a nemzetek prófétája legyél. (...) Ne mondd, hogy túl fiatal vagy, csak menj, ahová küldelek, és mondd el mindazt, amit parancsolok! Ne félj azoktól, akikhez menned kell, mert én vagyok veled, hogy megmentselek a kezükből! (...) Saját szavaimat adtam most a szádba! Ezáltal a mai napon felvigyázóvá teszlek, nemzetek és királyságok fölé állítalak, hogy gyökerestül kitépj, lerombolj, elpusztíts, szétszórj, s hogy építs fel, és ültess el.” (Jeremiás 1:5-10 - EFO) Jeremiás az elhívását fiatalon kapja Istentől, olyan 15-20 év közötti lehetett. Az életében még nincsenek olyan tapasztalatok, amelyre ráépíthetné a szolgálatát, hiszen még a mai szempontok alapján is túlságosan fiatal volt.  Milyen előnye lehet a szolgálat vonatkozásában egy fiatalnak? Milyen jellemtulajdonsággal rendelkezik egy fiatal, amely alkalmassá teheti őt a szolgálatra?