2016/1/9 - A nagy küzdelem és az őskeresztény egyház

Jézus elment. Itt hagyta a tanítványait egy nagyon nehéz feladattal:
„Mennyei Atyám minden hatalmat nekem adott a Mennyben és a Földön. Ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon! Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe! Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek!” (Máté 28:18-20a - EFO)
Összegyűjtöttem néhányat azok közül a problémák közül, amivel az első időkben ezeknek az embereknek szembesülniük kellet.
 • Aki a barátjuknak mondta magát, otthagyta őket, már nem láthatták szemtől szembe, nem beszélgethettek vele úgy, mint korábban.
 • Ez a barát rájuk bízta egy olyan feladat folytatását, amiért őt már egyszer megölték, így nem elképzelhetetlen, hogy rájuk is ez vár.
 • Csapatuk nagy része tanulatlan, egyszerű ember, nyelvismeret, szónoki és teológiai tanulmányok, illetve tudományos ismeretek nélkül.
 • Azt a feladatot kapták, hogy kb. hetvenen fogják magukat, és a világon élő összes embernek beszéljenek Jézus szeretetéről és megváltásáról.
 • A zsidók - akikhez tartozónak vallják magukat - ferde szemmel nézik, sőt, üldözik őket.
 • A rómaiak zsidó szektának tartják, és üldözik őket.
 • Van, aki a csodatevő erejükre pályázik, arról faggatja őket, még pénzt is felajánl érte.
Ahogy nő a létszámuk, úgy szaporodnak a megoldandó konfliktusok a közösségen belül is:
 • Míg néhányan mindenüket beteszik a közösbe, vannak, akik hazudnak erről.
 • Összevesztek, hogy a görögös kultúrájú vagy a zsidó hagyományokhoz ragaszkodó családok nőtagjai szolgálnak vajon többet.
 • Kérdés közöttük, hogy csak a zsidókat kell megkeresni a más nemzetbeliek között, vagy a pogányok is üdvözülhetnek?
 • Azok az emberek, akikkel találkoznak mindezek közben, teljesen máshogy képzelik el a hitük megélését, vagyis nem követnek bizonyos zsidó hagyományokat.
 • Egyéni nézeteltéréseik vannak.
Lehetne még sorolni, hogy milyen külső és belső problémákkal kellett megküzdeniük az első keresztényeknek. Van esetleg ezek között olyan, ami hasonló a te problémáidhoz?
Ha megnézzük ezeket a történeteket egyesével, azt látjuk, hogy igyekeztek békésen megoldani ezeket a konfliktusaikat. Gyűjtsétek össze, hogy hogyan!

Az első keresztények tisztában voltak egy nagyon fontos dologgal, amit mi hajlamosak vagyunk elfelejteni: mielőtt Jézus elment a földről, két dolgot ígért meg:
Biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér!” (Máté 28:20b - EFO)
Ezeket a dolgokat én magam mondtam el nektek, amíg veletek voltam. Később azonban majd az a Segítő — a Szent Szellem — fog megtanítani titeket mindenre, akit az Atya küld hozzátok, hogy engem képviseljen. Ő majd emlékeztet titeket mindenre, amit nektek mondtam.(János 14:25-26 - EFO)
Mit gondolsz, hogyan segítették ezek az első keresztényeket?
Hogyan tudjuk keresztényként kezelni a saját külső és belső problémáinkat? Gyűjts példákat a korai keresztények életéből!
Szerinted baj az, hogy keresztényként nem értünk mindenben egyet?

Bogi 

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések