2016/3/10 - Jézus elnyerte az emberek bizalmát

„De annál inkább terjedt a híre, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak betegségeikből​. (Lk 5:15 – ÚRK).
Biztosan volt már olyan, hogy nagyon szeretted volna elnyerni valaki bizalmát, mindent megtettél, hogy a bizalmába fogadjon. Személyes tapasztalatból tudom mondani, hogy a legmesszebb menőkig elkövetek mindent, hogy annak a valakinek ne csupán a szimpátiáját nyerjem el, hanem a bizalmát is. Nagyon sok esetben az embernél a bizalom elnyerése nem jelent annyira sokat, mint amennyire Jézus esetében jelentett. Mi emberek csak időlegesen szoktunk ilyen és ehhez hasonló dolgokba bocsátkozni, de Jézusnál egészen más volt a helyzet.

1. Miért fontos, hogy bizalommal forduljunk egymáshoz? És Jézushoz/Istenhez?

Szoktuk mondani, hogy a bizalom mindennek az alapja, ami valóban így is van. Amikor a Biblia a bizalomról beszél, akkor azt az egyik legerősebb szóval teszi: ’PISTIS’ (Újszövetség). Ez a kifejezés nem csupán a bizalom szavát jelenti, hanem: rábízni, ránehezedni, ráhelyezni, megbízhatóság, stb. Szóval, amikor a Biblia bizalomról beszél, akkor sokkal mélyebb értelemben vett bizalmat fejez ki, mint ahogyan azt mi hétköznapi módon értjük, és értelmezzük.
Hogy Jézusban miért bíztak az emberek, az egészen egyszerű: mert látták, hogy Jézus nem a saját célja elérése érdekében használja őket, hanem azért van velük, mert valóban szereti őket, és segíteni akar nekik, miközben Isten igazságát közvetíti számukra, és a megváltás munkáját végzi értük.

Mielőtt elvárnánk, hogy mások bízzanak bennünk, először nekünk kell igazán Istenbe vetnünk a bizalmunkat, hogy aztán megváltást nyerjünk tőle, amit majd közvetíthetünk embertársaink felé.

2. Hogyan nyerhetjük el Jézushoz hasonlóan mi is az emberek bizalmat?

Ez egy nagyon kényes kérdés, olyannyira kényes, hogy ez sajnos még családokon belül is nagyon nehezen, vagy pedig egyáltalán nem megy. Miért? Mert valaki bizalmának az elnyerése nem egy az emberrel vele született tulajdonság, éppen úgy, mint a szeretet. Egyesek azt gondolhatnák, hogy Jézusnak nem voltak küzdelmei, nehézségei, szenvedései, tehát neki könnyebb volt bizalmat ébreszteni másokban. A Biblia viszont mást mond:
„Ki [Jézus] az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért” (Zsidok. 5:7 – ÚRK)
Jézusnak is küzdelmeken és szenvedéseken át kellett megtanulnia többek között a bizalom elnyerésének titkát is. Mindennek a kulcsa az Atyával való kapcsolata volt, valamint az írás kutatása. Jézus nem egyszer hívja fel a figyelmet az írások (Biblia) kutatására. Mivel Jézus és az Atya között mély, bizalmi kapcsolat volt, megláthatta, hogy mi az emberek valódi szükséglete, és így valóban azt tudta nyújtani, ami szükséges segítség volt számukra. Amikor a Biblia arról beszél, hogy az emberek úgy nyilatkoznak Jézusról, hogy: „úgy beszél, mint akinek hatalma van”, valójában csak azt említik meg, hogy Jézus az életével prédikál, mert minden amit mond, azt a saját élete bizonyítja.

3. Melyik réteg bizalmát nyerte el Jézus? Miért?
„A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük.” (Luk. 15:1­2 – ÚRK)
A Biblia rengeteg helyen beszél arról, hogy Jézust tömegek kísérték az útján. Nem egyszer számol be arról, hogy még az ellenséges farizeusok és írástudók közül is lettek követői. Nagyon érdekes ezt olvasni Jézusról, hiszen például a farizeusok ellenségéül szegődtek, ő mégis szeretettel és bizalommal fordult hozzájuk, amíg csak lehetett.

Mi ebből a tanulság?

Magamnak úgy tudtam ezt megfogalmazni, hogy bár nagyon nehéz, sőt emberi módon lehetetlen, de amennyire csak rajtunk múlik, mindenkivel békességben kell élnünk, pont úgy, ahogyan Jézus is tette. Amennyiben őt szeretnénk követni, akkor nekünk sem csupán üres szavakat kell hangoztatnunk, hanem az életünkkel kell bizonyságot tenni arról, hogy valóban Isten az, akivel mi szoros és élő kapcsolatot ápolunk. Így könnyebben megláthatjuk, akár erőlködés nélkül is, hogy hol, és mit, de főleg hogyan tudunk segíteni, és bizalmat ébreszteni az emberekben. Jézus is ezt tette.

Hogy miért? Mert a szeretete sokkal nagyobb volt, mint a saját igazságérzete.


Jerry

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések