Ugrás a fő tartalomra

2017/3/3 - Az evangélium egysége

Történt egyszer, hogy egy híres amerikai lelkész érkezett Indiába bibliai előadássorozatot tartani. Az emberek özönlöttek, napról napra egyre többen, öröm volt látni, hogy milyen gyorsan fogadják be az igazságot. Az evangélizáció végén rekordszámú keresztség, majd mintha elvágták volna a fonalat, amilyen gyorsan jöttek a tagok, még nagyobb hirtelenséggel el is tűntek.
A lelkész meglepődve kereste a probléma okát, és kisvártatva meg is találta: a nők –  az előadások hatására – megváltak minden ékszerüktől. Ezek az ékszerek viszont különleges funkciót töltenek be Indiában: minden kiegészítőnek megvan a jelentése, minden darabot okkal hordanak, gyakorlatilag ez a nők személyigazolványa. A helyi közösségekben pedig elkezdett terjedni, hogy akik az új valláshoz csat-lakoztak (ami már eleve egy rossz pont volt a nevük mellett), megfosztják feleségeiket és lányaikat a személyiségüktől. Így – mivel nem értették az ékszerkérdés értelmét, negatív hatásait viszont annál inkább érezték –, hogy elkerüljék a teljes kiközösítést, inkább visszatértek régi életükhöz. (Szigeti Jenő elbeszélése nyomán)
Amikor félretesszük Jézus szavait (amiket az Isten országának evangéliumáról – Mt 24:14 – és a valódi küldetésünkről – Mt 28:18-20 – mondott), amikor nem azt vagy nem úgy tanítjuk, amit Ő tanított nekünk, amikor a keresztről szóló dolgok helyett (1 Kor 1:18) a saját bibliaértelmezésünket és szabályrendszerünket hajtogatjuk (ami számunkra tökéletes ugyan, de másoknak esetleg átugorhatatlan akadály), akkor lehet, hogy nem a lelki fejlődésüket szolgáljuk, hanem felesleges köröket futtatva velük távolabb visszük őket Istentől.

Különböző életkorú, kultúrájú, hátterű, embereknek hirdetjük az evangéliumot. Mit gondolsz, melyek azok a lényeges elemek, amelyek semmiképp sem változhatnak? És mi változhat? Hogyan tanulhatunk meg különbséget tenni aközött, aminek maradnia kell és amit ha szükséges, el kell engednünk?

Nem mi találkozunk először ezzel a problémával, rögtön az első keresztények is szembesültek vele.
„Szükséges volt azonban, hogy velük megbeszéljük ezeket a kérdéseket, mivel néhányan befurakodtak közénk, akik magukat a testvéreinknek mutatták. Ezek alattomos szándékkal ki akarták kémlelni a mi szabad életmódunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk. Az volt ugyanis a szándékuk, hogy ismét a Törvény rabszolgáivá tegyenek bennünket. Mi azonban egy pillanatra sem hátráltunk meg, és semmi-ben sem tettünk engedményt nekik, hogy az örömhír igazságát tisztán megőrizzük számotokra.” (Galata 2:4-5 – EFO)
Mint mindig, akkor is voltak, akik önös érdekből szerettek volna részt venni a munkában. Ám akik őszintén, lelkesen tevékenykedtek, azok sem mindig értettek egyet mindenben (lásd Péter és Pál nézeteltérései). Mivel a zsidó vallás meglehetősen elszigetelt és zárt volt, ezért sokan úgy gondolták, hogy az új tan, a kereszténység gyakorlása is az ő kiváltságuk.

Eleve gondot okozott nekik, ha pogányokkal kellett kapcsolatba lépniük, mint ahogy Péternek is szemére vetették, hogy „körülmetéletlen emberkehez tért be és együtt evett velük”. (ApCsel 11:3) Ennek az előítéletnek köszönhető, hogy Isten egy látomáson keresztül szólt Péterhez, hogy ne utasítsa vissza a pogányok érdeklődését a kereszténység iránt. (ApCsel 10. rész)

Miután elfogadták, hogy pogányok is kereszténnyé válhassanak, jött az újabb vita arról, hogy hogyan is mehet ez végbe. Sokan csak úgy tekintették érvényesnek ezt a folyamatot, ha a megtérők előbb zsidóvá válnak, annak a hitvilágnak minden ceremóniáját és rítusát átélik. (És lássuk be, néha mi is hajlamosak vagyunk erre a gondolkodásra: ha nekünk csak bizonyos erőfeszítések árán sikerül elérni valamit, úgy gondoljuk korrektnek, ha mások is legalább ennyi munkával érik el ugyanezt, legyen az akármilyen elismerés, kitüntetés, klubtagság, bármi.)

Azonban ez a forgatókönyv igencsak emberi gondolkodásmódot tükröz, Isten pedig ezt mondja:
„Mert az én gondolataim, nem a ti gondolataitok. Útjaitok sem az én útjaim!" — mondja az Örökkévaló. (Ézsaiás 55:8 – EFO)
Ő abban a korban is és ma is, mindenki szívében külön-külön dolgozik, ébreszt érzéseket és szorgalmaz elhatározásokat.

Hogyan tanulhatjuk meg elfogadni, sőt élvezni is a különböző kultúrák és ha-gyományok sokszínűségét, de megőrizve az egységet? Milyen lépéseket tehet az egyház, nehogy a különbözőségek közepette elvesszen az egység?
Az evangélium egysége nem azt jelenti, hogy mindenkinek pontosan ugyanazt az utat kell végigjárnia, hiszen ahány ember, annyiféle próba és életút létezik. Akármennyire is próbálunk uniformizált, „jól bejáratott” megtéréseket, jellemfejlődéseket látni, lehet, hogy a mellettünk ülőnek teljesen más élményekre és tapasztalatokra van szüksége ahhoz, hogy végül ugyanarra a döntésre jusson, mint mi.

Az evangélium egysége sokkal inkább az, hogy mindenki számára egyformán elérhető. Számunkra ugyanúgy, mint azoknak, akikért dolgozni szeretnénk, és nekünk is ugyanúgy szükségünk van rá ma is és mindennap, mint akik még soha nem is hallottak róla.

Tehát ha Te már rendelkezel az Örömhírrel (és bízom benne, hogy rendelkezel), akkor ne tartsd meg magadnak, hanem hirdesd előítéletek és feltételek nélkül mindenkinek. Ahogy Pál nyitott mások felé és „mindeneknek mindenné lett, hogy megnyerje őket” (1 Kor 9:22), ahogy Filep néhány perces beszélgetés után megkeresztelte a komornyikot az ő hitének vallomására (ApCsel 8:26-39), úgy nekünk is a kerülők helyett a lehető legrövidebb utat kell megmutat-nunk másoknak Isten felé.

Sorszámautomaták és bürokrácia helyett #gyereahogyvagy.
„Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket!” (Zsid 3:15)
Magyi

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2013/3/12 - Reformáció: megromlott kapcsolatok helyreállítása

Míg Jézus a földön járt, nagyon sokat beszélt a szeretetről, és ha megnézzük, ez az apostoloknál is fontos pontja a hívő életnek. De azt ne felejtsük el, hogy az, hogy szeretjük egymást, nem jelenti azt, hogy konfliktusok nélkül fogjuk leélni a hívő életünket. Pár hete szó volt az egységről. A kapcsolatok helyreállítása az egység feltétele:  „Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egy-mást! Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.” (Jn. 13:34-35) Ha közelebb kerülsz Istenhez, akkor közelebb kerülsz az embertársaidhoz is. Nem csak az idegenekhez, hanem a rokonaidhoz is, azokhoz is, akik megbántottak, akikben csalódtál, akiket „nem bírsz elviselni”, meg azokhoz, akik jobbak valamiben nálad és ezért idegesítőek. Mindenkihez, nincsen kivétel. Ha ez nem történik meg, akkor még valami nincs rendben közted és Isten között.
Olvasd el az Apostolok cselekedeteinek 15. fejezetét. A…

2018/2 - Felkészülés a végidőre

Végidő… Apokalipszis… Nagy nyomorúság… Üldözés…
Talán neked is ezek ugrottak be először az új Gondolatébresztő címét olvasva. Ha igen, akkor örülök, hogy legalább a bevezetőig eljutottál, és nem tetted máris félre a tanulmányt. Sokunk számára elképzelhetetlen a végre gondolni. Annyira távolinak és megfoghatatlannak tűnik. Arról nem is beszélve, hogy születésünk óta azt halljuk, hogy az utolsó időkben élünk (sőt, kapaszkodj meg, a nagyszüleink gyerekkorában is ezt mondták).
Azért ebbe bele lehet fásulni, nem?
A Bibliában van egy történet, ami tíz koszorúslányról szól, akiket meghívtak egy esküvőre, sőt, feladatot is kaptak: nekik kellett fogadni a vőlegényt mécsesekkel világítva. De a vőlegényre olyan sokáig kellett várni, hogy nem csak elaludtak, de a mécsesük is kialudt.
Mi is valahogy így vagyunk. A lámpásaink épp csak pislákolnak, és már ragad le a szemünk az álmosságtól. Már nem is nagyon hisszük, hogy felbukkan a vőlegény, hogy visszajön Jézus. Vagy ha vissza is jön, akkor sem m…

2018/4 - Egység krisztusban

Minden ember egyedi. Ez az európai ember gondolkodásának az alapja. Fontos, hogy legyen önálló véleményed, hogy érvényesíteni tudd magadat, hogy képes legyél egyedül is megállni a világban. Felelős vagy magadért. Az vagy, akinek vallod magad. Akkor vagy sikeres, ha eléred a céljaidat, álmaidat. Ezekben mind van igazság. De a Bibliának van egy nagy üzenete, amiről ebben a negyedévben beszélgetni fogunk: KÜLÖNBÖZŐEK VAGYUNK, EGYMÁSÉRT.Jézus meghatározta a célunkat, hogy segítsük egymást a Menyország felé. Egyedül gyengék vagyunk, és a saját magunkba (okosságunkba, erőnkbe, elképzeléseinkbe) vetett hitünk nagyobb ellenségünk, mint bármi a világon. A közösség különböző személyiségű, nézőpontú, energiájú emberekből áll, akik ha jól használják őket, egységet tudnak teremteni a különbözőségeik segítségével. Kicsit zavaros? Nem igazán érted, hogy hogyan lehetséges ez? Tarts velünk, és tanuljuk együtt hétről hétre az egységet a különbözöségekben.

Töltsd le INNEN!