2017/3/6 - Az ígéret elsőbbsége

„Ha ugyanis a Törvény megtartásáért kapnánk örökséget, akkor az nem függne az ígérettől. Isten viszont az Ábrahámnak tett ígérete alapján, és azon keresztül áldotta meg Ábrahámot.” (Galata 3:18 – EFO)
Gondolkodtál már azon, hogy az Ószövetséget miért nevezzük időnként Ótestamentumnak? Nem, nem azért, mert szeretjük a régies és érthetetlen szavakat :) Járjunk egy picit ennek utána!
  • Mit jelent a testamentum szó? Próbálj utánanézni!
  • Mi a különbség a szövetség és a testamentum között?

Általában véve a szövetség és a végrendelet (testamentum) eltér egymástól. A szövetség jellemzően két vagy több fél közös megegyezése, amit szerződésnek vagy megállapodásnak is neveznek. Ezzel szemben a végrendelet egyetlen ember kijelentése.

Ha visszalapozol az előző heti tanulmányhoz, akkor láthatod, hogy mikor Isten Ábrahámmal szövetséget kötött, tulajdonképpen egy ilyen egyoldalú kijelentést tett. Nem volt semmi „de”, „csak”, „ha”, „amennyiben”. Nagyon érdekes, hogy az Ószövetség görög fordításában (ez a Septuaginta) sosem használják Isten Ábrahámmal kötött szövetségére a kölcsönös megegyezés vagy szerződés görög szavát (syntheke), csak azt, ami a végrendeletre vonatkozik (diatheke).

A galáciai gyülekezetek fejében elég nagy zűrzavar lehetett. Voltak, akik mindenáron a cselekedetek fontosságát hangsúlyozták, megfeledkezve az igazi evangéliumról. Voltak, akik a kegyelmet úgy értelmezték, hogy nem kell változzon az életük, hiszen „kegyelem alatt” vannak, vagyis a hívőkre nem vonatkozik a törvény. Voltak, akik szerint mindkettő igaz: az első változat Jézus kereszthalála előtt volt érvényben, míg a második az után érvényesült.

Itt most egy új probléma üti fel a fejét: oké, Ábrahám a hite alapján nyerte el Isten ígéreteit, na de akkor még nem volt törvény, azt csak kb. 400 évvel később adja Isten kőtáblába vésve Mózesnek!

Mit gondolsz, miért ragaszkodnak olyan sokan a törvény betartásán keresztül elérhető üdvösség elképzeléséhez? Illetve, ha az üdvösség nem a törvény betartásán keresztül érhető el, akkor minek adta Isten a tízparancsolatot?

A galáciai gyülekezet kérdése tulajdonképpen arra irányul végig, hogy mi értelme van akkor a törvénynek, ha Isten nem akarja vele felülírni az Ábrahámnak tett ígéretét?
„Testvéreim, hadd mondjak most egy példát a mindennapi életből: egy érvényes szerződést senki sem érvényteleníthet, és nem is egészíthet ki. Isten ígéreteket tett Ábrahámnak és a leszármazottjának. Az Írásban nem azt olvassuk, hogy „leszármazottjainak”, többes számban, mintha sok emberről lenne szó, hanem egyes számban: „leszármazottodnak”, aki nem más, mint Krisztus. Ezzel azt szeretném megértetni veletek, hogy az Istennel kötött Szövetséget a 430 évvel később adott Törvény nem tehette érvénytelenné. Így az Ábrahámnak tett ígéret a Törvény életbe lépése után is érvényben maradt. Ha ugyanis a Törvény megtartásáért kapnánk örökséget, akkor az nem függne az ígérettől. Isten viszont az Ábrahámnak tett ígérete alapján, és azon keresztül áldotta meg Ábrahámot. Akkor tehát mi a Törvény célja? Azért kaptuk, hogy rámutasson azokra a bűnökre, amelyeket az emberek elkövetnek.” (Galata 3:15-19a – EFO)
A sínai-hegyi törvényadás után nem vált érvénytelenné Isten Ábrahámnak tett ígérete, mint ahogy a törvény sem változtatott az ígéret tartalmán. Isten azért adta a törvényt, hogy az ember megláthassa bűnösségének igazi mértékét és felismerje: milyen nagy szüksége van az Ábrahámnak és utódainak adott isteni ígéretekre.

Mit gondolsz a szóbeli ígéretekről? Mennyire tartják be az emberek? És te? Milyen lenne, ha hirtelen minden ígéretedet számon kérnék rajtad?
Mi egy olyan világban élünk, ahol a szóbeli ígéreteket nem tartják meg, az írott szerződésekben mindenki kiskapukat keres, a törvény pedig úgy változik, ahogy éppen az aktuális hatalmi érdekek kívánják. Éppen ezért nehéz elképzelnünk, hogy mikor Istennel szövetségre lépünk, a képzeletbeli papíron csak annyit olvashatunk, mint Ábrahám:
„A te részed a szövetség szerint: tartsd meg szövetségemet, és utódaid is őrizzék meg, nemzedékről-nemzedékre!” (1Mózes 17:9 – EFO)
Próbáld megfogalmazni, hogy személyesen veled milyen szövetséget kötött Isten! Mit ígért neked? Mit kért cserébe?

Isten csak annyit kér, hogy bízz benne. Talán ebben a pillanatban úgy érzed, hogy magadra maradtál, hogy Isten nem foglalkozik veled, hogy az a sok jó, amit ígért, sehol sincs. Azt hiszem Ábrahám is pontosan ezt gondolta. Teltek az évek, és látszólag semmi nem lett Isten ígéretéből. Gyermeket és hatalmas földet ígért neki, ám a valóságban volt egy meddő felesége, és egyik helyről a másikra vándoroltak, a helyi uralkodók könyörületéből élve egy-egy területen.

A hit pont ezt jelenti. Talán nem látod, hogy hogyan és mikor, de Isten teljesíti a neked adott ígéretét:
„Hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra — mondja az Örökkévaló —, s ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok.” (Jeremiás 29:11 – EFO)
Bogi

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések