2014/1/10 - Tanítvánnyá tenni a népeket

Amikor meg akarsz kapni egy munkát, akkor elküldöd az önéletrajzodat (meg rajtad kívül valószínűleg még több száz másik ember is) a pályázatot kiíró céghez, és ha úgy döntenek, hogy te vagy a legmegfelelőbb a munkára, és felvesznek. De mi történik utána? Hátra dőlhetsz, és elégedett lehetsz magaddal? Nyilván nem, mert el kell látnod a rád bízott feladatot, végül is arra választottak ki téged a sok-sok jelentkező közül. Ha nem teszed, kirúgnak. Ennyire egyszerű. 
Mi kiválasztottaknak tartjuk magunkat, és én azt gondolom, hogy valóban azok is vagyunk, de pontosan mit jelent ez? Nagyon sok embertől hallottam már azt, hogy mivel én keresztény vagyok, különb vagyok azoknál, akik nem keresztények. Sőt, adventistaként a többi keresztény közül is kiemelkedek. Ezt jelentené a kiválasztottság?
„Az a gondolkozásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt, aki öröktől fogva isteni természetű, mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő. Önként mondott le minden dicsőségéről, vállalta, hogy szolgává legyen, és emberré lett. Szolgai formában élve a földön, még jobban megalázta magát, engedelmes volt egészen a kereszthalálig!” (Fil. 2:5-8 - EFO)
Már az Ó-szövetségi időkben is nyilvánvaló volt, hogy a zsidó nép „kiválasztottsága” nem azt jelenti, hogy csak ők üdvözülnek (Ézs. 56:1-8), hogy ők különbek lennének a többieknél. Igen, kiválasztottak, de egy munkára lettek kiválasztva. Ezt a munkát nem látták el, így Istennek új munkaerő után kellett néznie.

Amikor aláírod a munkaszerződésed, akkor kapsz egy munkaköri leírást is (jó esetben az aláírás előtt lehetőséged van, hogy végigbogarászd, hogy tudod-e vállalni, amit szeretnének tőled). Mi is kaptunk ilyen leírást, ebből most csak néhány idevágó részletet emelnék ki:
„Ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon!” (Mt. 28:19a –EFO)
 „Tudjátok, hogy nekünk, zsidóknak, tilos a nem zsidókkal barátkozni, vagy meglátogatni őket. Isten azonban megmutatta nekem, hogy senkit se tartsak »közönségesnek« vagy »tisztátalannnak«.” (ApCsel 10:28 – EFO)
„Ekkor ismét láttam: magasan az égen egy angyal repült. Nála volt az örökkévaló örömüzenet, hogy kihirdesse a Föld lakóinak — minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek.” (Jel. 14:6 – EFO)
Na most akkor ezek alapján gondoljuk végig újra: mi is az én feladatom? Mire lettem kiválasztva? Arra, hogy a munkatársaim öltözködéséről, étkezési szokásairól és munkastílusáról folytassak végeláthatatlan vitákat? Szerinted a főnököd mennyire fog megdicsérni azért, ha ezzel töltöd az idődet?

Az előző szövegrészekben kiemeltem néhány szót. Az a feladatom, hogy MINDENKINEK elvigyem azt az üzenetet, amit Isten üzen neki. De hogyan? Hogyan tudok úgy közelíteni valakihez, hogy jó eséllyel végig is hallgasson?
„Bár én minden embertől független vagyok, mégis mindenki rabszolgájává tettem magamat, hogy minél több embert nyerjek meg Krisztusnak. A zsidóknak olyanná lettem, mint egy zsidó, hogy megnyerjem őket. A Mózesi Törvény alatt élőknek olyanná lettem, mint aki a Törvény alatt él, hogy megnyerjem őket — pedig én magam nem élek a Törvény uralma alatt.  A Törvény nélkül élőknek olyanná lettem, mint egy Törvény nélkül élő, hogy megnyerjem őket is — bár Isten törvényét egyáltalán nem utasítom el, hanem Krisztus törvénye szerint élek.  A gyengéknek olyanná lettem, mint aki gyenge, hogy őket is megnyerjem. Mindenkinek mindenné lettem, hogy minden lehetséges módon megnyerjek Krisztus számára, akit csak lehet.  Mindezt az örömhírért teszem, hogy én is részese lehessek az örömhír által megígért jutalomnak.” (1Kor. 9:19-23 – EFO)
Itt van néhány kreatív módszer a munkavégzésre:
Van ezeknek egy közös pontjuk. Mégpedig az az alapelv, amit egészen röviden egy szólással tudnék összefoglalni: „Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez”.
Mit gondolsz, a gondolatébresztő hogyan illeszkedik a sorba?
Ez közel sem az összes lehetőség, ki tudnád egészíteni a sort még néhány módszerrel?
Hogyan tudod összhangba hozni az előző Biblia szöveget az 1Jn 2:15-17-ben leírtakkal?

Ha nekünk is szemgyógyító kenőcsre van szükségünk, hogy észrevegyük, hogy hányadán is állunk Istennel, pedig mi vagyunk a „kiválasztottak”, hogy elvigyük a gyógyulás lehetőségét, akkor miért várjuk, hogy akik még soha nem hallottak a gyógyszerről, sőt, gyakran meg sem fordul a fejükben, hogy valami bajuk lenne, majd sorban állnak a segítségünkért?

Te készen állsz arra, hogy elvégezd a munkád, és „mindenkinek mindenné legyél”?

Bogi

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések