2015/4/10 - Jeruzsálem pusztulása

1. Hetven év, egy emberöltőnyi idő. Sok, vagy kevés? Megítélés kérdése. Ha azt mondják, hogy ennyi ideig kell egy gyűlölt országban élned, ahol másodrangú polgár, legjobb esetben is megtűrt személy lehetsz a társaddal együtt, biztosan túlságosan hosszúnak érzed.
Sok minden átértékelődik bennünk akkor, ha hosszú ideig nem élhetünk Istentől kapott legelemibb emberi jogunk egyikével, a mozgás szabadságával.


2. Mire gondolhattak Júda országának vénei, papjai, hamis prófétái és maga a bálványimádásba süllyedt nép, amikor Kr.e. 607-ben babiloni katonák özönlötték el a várost? Biztosan ott kavargott a fejükben az a sok prédikáció, amit Jeremiás próféta Isten üzeneteként Jeuzsálem falain belül a kapuknál, a piacokon, sőt a királyi palotában elmondott. Hányszor feltették maguknak a kérdést: mit kellett volna másképp csinálni?
3. Kívülről nézve teljesen igazuk volt Jeremiás kortársainak, hiszen ki szeretne egy olyan focistával egy csapatban futballozni, aki a gyepre lépve hangosan kiabál: ne harcoljatok, úgyis el fogjuk veszíteni a meccset. Mit gondolnál egy olyan emberről, aki úton-útfélen folyton csak azt hirdeti, adjuk fel, nincs értelme küzdeni? Aztán, ha még az is kiderülne az illetőről, hogy a ellenség benyomulása során különleges elbánásban részesült - míg a többieket jó szorosan megbilincselték, addig őt szabadon engedték - csak még inkább megalapozódik a gyanú. Érthető, hogy hazaárulónak bélyegezték és a minimum, hogy hermetikusan elzárták a katonáktól, ne rombolja a harci kedvet megadásra szólító beszédeivel.
4. Hetven év Babilonban? A hamis próféták szerint, inkább egy-két év. De mit üzent Isten Jeremiáson keresztül?
Mert azt mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura, Izráel Istene: »Ne hagyjátok, hogy a közöttetek lévő próféták és jövendőmondók becsapjanak titeket! Ne törődjetek azzal, amit mondanak, vagy amit álmodnak, mert hazugságot prófétálnak nektek a nevemben! Én nem küldtem őket hozzátok semmiféle üzenettel« — mondja az Örökkévaló. Ezt üzeni az Örökkévaló: »Amint letelik a hetven esztendő Babilóniában, ismét hozzátok jövök, és beteljesítem azt a jót, amit ígértem: visszahozlak titeket Jeruzsálembe. Hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra — mondja az Örökkévaló —, s ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok. Akkor majd segítségül hívtok, hozzám jöttök, és könyörögtök — én pedig meghallgatlak titeket, és teljesítem kéréseiteket. Kerestek majd engem, és meg is találtok, mert teljes szívvel-lélekkel kerestek.« (Jeremiás 29:8-13 - EFO)
Nem nehéz kitalálni, melyik prófécia” tetszett az embereknek. Ma is jobban szeretjük a jó híreket, mint a kedvezőtlen hangokat. 
De mi is volt Isten üzenete a Babionba hurcolt foglyoknak?
  • Hetven éves fogságra kell berendezkedni.
  • Istennek meg van a teve a néppel!
  • Térjetek meg!

5. Ma is sok hódító szedi az áldozatait a modern társadalomban. Sok-sok függőségről beszélhetünk, mint például az kábítószerek, alkohol, internet és sajnos még nagyon sokáig sorolhatnánk.
Lehet, hogy valamikor hoztál egy rossz döntést, és az is lehet, hogy a legtöbben körülötted azt mondják, hogy amiben most benne vagy, az így normális, Isten három üzenete neked is szól:

  • Bízz bennem, ha rossz dolgok is vesznek körül!
  • Tervem van veled, jó tervem!
  • Szeretném, ha megismernél, tapasztalatokat szereznél velem!

6. A hetven év elteltével nagyon kevesen tértek vissza a megígért országba. Csak azok, akik meg akarták ismerni az Urat.

Minden nap eldönthetjük, hogy esélyt adunk Istennek. Miért ne lehetne éppen ez a mai?

Qaltom

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések