Ugrás a fő tartalomra

2015/4/10 - Jeruzsálem pusztulása

1. Hetven év, egy emberöltőnyi idő. Sok, vagy kevés? Megítélés kérdése. Ha azt mondják, hogy ennyi ideig kell egy gyűlölt országban élned, ahol másodrangú polgár, legjobb esetben is megtűrt személy lehetsz a társaddal együtt, biztosan túlságosan hosszúnak érzed.
Sok minden átértékelődik bennünk akkor, ha hosszú ideig nem élhetünk Istentől kapott legelemibb emberi jogunk egyikével, a mozgás szabadságával.


2. Mire gondolhattak Júda országának vénei, papjai, hamis prófétái és maga a bálványimádásba süllyedt nép, amikor Kr.e. 607-ben babiloni katonák özönlötték el a várost? Biztosan ott kavargott a fejükben az a sok prédikáció, amit Jeremiás próféta Isten üzeneteként Jeuzsálem falain belül a kapuknál, a piacokon, sőt a királyi palotában elmondott. Hányszor feltették maguknak a kérdést: mit kellett volna másképp csinálni?
3. Kívülről nézve teljesen igazuk volt Jeremiás kortársainak, hiszen ki szeretne egy olyan focistával egy csapatban futballozni, aki a gyepre lépve hangosan kiabál: ne harcoljatok, úgyis el fogjuk veszíteni a meccset. Mit gondolnál egy olyan emberről, aki úton-útfélen folyton csak azt hirdeti, adjuk fel, nincs értelme küzdeni? Aztán, ha még az is kiderülne az illetőről, hogy a ellenség benyomulása során különleges elbánásban részesült - míg a többieket jó szorosan megbilincselték, addig őt szabadon engedték - csak még inkább megalapozódik a gyanú. Érthető, hogy hazaárulónak bélyegezték és a minimum, hogy hermetikusan elzárták a katonáktól, ne rombolja a harci kedvet megadásra szólító beszédeivel.
4. Hetven év Babilonban? A hamis próféták szerint, inkább egy-két év. De mit üzent Isten Jeremiáson keresztül?
Mert azt mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura, Izráel Istene: »Ne hagyjátok, hogy a közöttetek lévő próféták és jövendőmondók becsapjanak titeket! Ne törődjetek azzal, amit mondanak, vagy amit álmodnak, mert hazugságot prófétálnak nektek a nevemben! Én nem küldtem őket hozzátok semmiféle üzenettel« — mondja az Örökkévaló. Ezt üzeni az Örökkévaló: »Amint letelik a hetven esztendő Babilóniában, ismét hozzátok jövök, és beteljesítem azt a jót, amit ígértem: visszahozlak titeket Jeruzsálembe. Hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra — mondja az Örökkévaló —, s ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok. Akkor majd segítségül hívtok, hozzám jöttök, és könyörögtök — én pedig meghallgatlak titeket, és teljesítem kéréseiteket. Kerestek majd engem, és meg is találtok, mert teljes szívvel-lélekkel kerestek.« (Jeremiás 29:8-13 - EFO)
Nem nehéz kitalálni, melyik prófécia” tetszett az embereknek. Ma is jobban szeretjük a jó híreket, mint a kedvezőtlen hangokat. 
De mi is volt Isten üzenete a Babionba hurcolt foglyoknak?
  • Hetven éves fogságra kell berendezkedni.
  • Istennek meg van a teve a néppel!
  • Térjetek meg!

5. Ma is sok hódító szedi az áldozatait a modern társadalomban. Sok-sok függőségről beszélhetünk, mint például az kábítószerek, alkohol, internet és sajnos még nagyon sokáig sorolhatnánk.
Lehet, hogy valamikor hoztál egy rossz döntést, és az is lehet, hogy a legtöbben körülötted azt mondják, hogy amiben most benne vagy, az így normális, Isten három üzenete neked is szól:

  • Bízz bennem, ha rossz dolgok is vesznek körül!
  • Tervem van veled, jó tervem!
  • Szeretném, ha megismernél, tapasztalatokat szereznél velem!

6. A hetven év elteltével nagyon kevesen tértek vissza a megígért országba. Csak azok, akik meg akarták ismerni az Urat.

Minden nap eldönthetjük, hogy esélyt adunk Istennek. Miért ne lehetne éppen ez a mai?

Qaltom

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2013/3/12 - Reformáció: megromlott kapcsolatok helyreállítása

Míg Jézus a földön járt, nagyon sokat beszélt a szeretetről, és ha megnézzük, ez az apostoloknál is fontos pontja a hívő életnek. De azt ne felejtsük el, hogy az, hogy szeretjük egymást, nem jelenti azt, hogy konfliktusok nélkül fogjuk leélni a hívő életünket. Pár hete szó volt az egységről. A kapcsolatok helyreállítása az egység feltétele:  „Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egy-mást! Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.” (Jn. 13:34-35) Ha közelebb kerülsz Istenhez, akkor közelebb kerülsz az embertársaidhoz is. Nem csak az idegenekhez, hanem a rokonaidhoz is, azokhoz is, akik megbántottak, akikben csalódtál, akiket „nem bírsz elviselni”, meg azokhoz, akik jobbak valamiben nálad és ezért idegesítőek. Mindenkihez, nincsen kivétel. Ha ez nem történik meg, akkor még valami nincs rendben közted és Isten között.
Olvasd el az Apostolok cselekedeteinek 15. fejezetét. A…

2018/2 - Felkészülés a végidőre

Végidő… Apokalipszis… Nagy nyomorúság… Üldözés…
Talán neked is ezek ugrottak be először az új Gondolatébresztő címét olvasva. Ha igen, akkor örülök, hogy legalább a bevezetőig eljutottál, és nem tetted máris félre a tanulmányt. Sokunk számára elképzelhetetlen a végre gondolni. Annyira távolinak és megfoghatatlannak tűnik. Arról nem is beszélve, hogy születésünk óta azt halljuk, hogy az utolsó időkben élünk (sőt, kapaszkodj meg, a nagyszüleink gyerekkorában is ezt mondták).
Azért ebbe bele lehet fásulni, nem?
A Bibliában van egy történet, ami tíz koszorúslányról szól, akiket meghívtak egy esküvőre, sőt, feladatot is kaptak: nekik kellett fogadni a vőlegényt mécsesekkel világítva. De a vőlegényre olyan sokáig kellett várni, hogy nem csak elaludtak, de a mécsesük is kialudt.
Mi is valahogy így vagyunk. A lámpásaink épp csak pislákolnak, és már ragad le a szemünk az álmosságtól. Már nem is nagyon hisszük, hogy felbukkan a vőlegény, hogy visszajön Jézus. Vagy ha vissza is jön, akkor sem m…

2018/4 - Egység krisztusban

Minden ember egyedi. Ez az európai ember gondolkodásának az alapja. Fontos, hogy legyen önálló véleményed, hogy érvényesíteni tudd magadat, hogy képes legyél egyedül is megállni a világban. Felelős vagy magadért. Az vagy, akinek vallod magad. Akkor vagy sikeres, ha eléred a céljaidat, álmaidat. Ezekben mind van igazság. De a Bibliának van egy nagy üzenete, amiről ebben a negyedévben beszélgetni fogunk: KÜLÖNBÖZŐEK VAGYUNK, EGYMÁSÉRT.Jézus meghatározta a célunkat, hogy segítsük egymást a Menyország felé. Egyedül gyengék vagyunk, és a saját magunkba (okosságunkba, erőnkbe, elképzeléseinkbe) vetett hitünk nagyobb ellenségünk, mint bármi a világon. A közösség különböző személyiségű, nézőpontú, energiájú emberekből áll, akik ha jól használják őket, egységet tudnak teremteni a különbözőségeik segítségével. Kicsit zavaros? Nem igazán érted, hogy hogyan lehetséges ez? Tarts velünk, és tanuljuk együtt hétről hétre az egységet a különbözöségekben.

Töltsd le INNEN!