2016/2/3 - A Hegyi beszéd

„Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik.” (Máté 7:28-29 – UFO)
Talán nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy a nyilvános beszéd nem egyszerű dolog. A beszéd megírása, technikája, és maga az előadás megtartása egyetemi szintű tananyag, amibe alaposan bele kell ássa magát, aki bármit is el akar érni a hallgatóságánál. És még a legnagyobb felkészüléssel is, lehet a mondanivalóm bármilyen megalapozott, az előadásmódom a legtökéletesebb, beszélhetek a hallgatóságot leginkább megfogó módon, az előadásom üzenetének nagy százaléka – a testbeszédem, hanghordozásom, interaktív elemek – ott maradnak az előadóterem négy fala között. Az előadás nagyszerűsége papírra vetve elvész. 

Hacsak...

Jézus a világ legmeghatározóbb, legösszeszedettebb és legtöbbször, a legkülönfélébb emberek által elemzett és tárgyalt prédikációját mondta el egy hegy oldalán, ülve. Galileát elhagyva és hátrapillantva látta, hogy a környék minden pontjáról egybegyűltek azok az emberek, akik Őt akarják hallani, a Tanítót, többet akarnak tudni Isten országáról, és arról a különleges Istenről, akit – hívő létükre – most kezdenek megismerni.

A nyilvános beszéd első szabálya: Ha fenn akarod tartani a hallgatóság figyelmét, beszélj állva!
Hacsak nem neked „adatott minden hatalom a Mennyen és a Földön.”

Olvasd el Máté 5-6-7. fejezeteit! Itt találod az úgy nevezett Hegyi beszédet.

Ez a három fejezet magába foglalja Jézus teljes teológiáját, azt, hogy hogyan működik Isten Országa, hogyan juthat oda az ember, és hogy hogyan működött mindig is ez a kérdés – mi az, amit mindenki elfelejtett. Nem vezetett be új gondolatokat, hanem megerősítette: Isten tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz.

A nyilvános beszéd második szabálya: Előadásod legyen egyértelműen, de nem nyilvánvalóan tagolt.
  • Kik a boldogok?
  • Kik vagyunk mi?
  • Ki Isten?
  • Mi a törvény?
  • Miért aggódom?
  • Hogyan lehetek tökéletes?

Ilyen, és ehhez hasonló kérdéseket feszeget Jézus abban a prédikációjában, melyet azóta rengeteg keresztény, és nem keresztény elemzett már, elmélkedett rajta, és nem utolsó sorban változott meg általa az élete.

A nyilvános beszéd harmadik szabálya: Az üzeneted legyen érthető, és világos!

Miről beszél Jézus, amikor elmondja a Máté 5:20-ban találhatókat?
Mi a „farizeusok igazsága”? Mi ezzel szemben „Isten igazsága”?
Mi volt Jézus kifogása a farizeusokkal szemben?

Istennél nem működik a kreditrendszer. Pontokat gyűjtve nem juthatunk a mennybe...
… illetve egyetlen egy pontot lehet szerezni – ezt sem a jótetteinkkel, hanem a hitünkkel.
A teszt egyetlen nagy, pontot érő kérdésből áll, a többi mind ehhez kapcsolódik: Hiszel-e Jézusban, és elfogadod-e a kegyelmi ajándékát.

Na és hogyan értsük a Máté 5:48-ban leírtakat?
Lehet az ember tökéletes? Kell egyáltalán tökéletesnek lennünk? Vagy itt valami másról van szó? (A megoldást Máté 5:43-47-ben találod.)
Isten tökéletes, minden kétséget kizáróan. Miben lehetünk hasonlóak hozzá, miről beszél itt Jézus?

A nyilvános beszéd negyedik szabálya: Ismétlés a tudás anyja. Minél többször beszélsz valamiről, minél több megközelítésből, annál érthetőbbé válsz.

Hogy szó ne érje a ház elejét, itt kell megjegyeznem: nem ez volt Jézus egyetlen jól sikerült prédikációja, sőt! A kor legfejlettebb audiovizuális és színpadtechnikáját kihasználva Máté 13. fejezetében is találhatunk egy hasonló előadást tőle.

Olvasd el Máté 13:44-52 verseit! Miben hasonlít az első két személy? Mit jelent a hálós hasonlat? És mi értelme van az írástudós példázatnak? 
Kezdjük itt: Te érted, miről van szó?

El tudom képzelni a szituációt: Jézus mindent elmondott, amit csak akart. Körülnézett, és alig látott a tátott szájaktól. Senki nem akarta, hogy abbahagyja.

Jézus nem állt, nem volt készre gyártott diszpozíciója, ugráló Prezi kivetítése, flipchartjai, mégis, amikor megkérdezte a tömeget, hogy értik-e, amiről beszél, azt válaszolták, értik. A hátsó sorokból suttogás hangja hallatszik, egy halász a mellette álló kereskedő fülébe súgja: „Ki ez az ember? Úgy tanít, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók!”
A beszéde évezredek távlatából, papírról ma is ugyanolyan erővel bír, mint bírt akkor, ott.

Az igazi kérdés, hogy Te érted-e, miről beszél Jézus? Érted-e, hogy miért a Hegyi beszéd minden idők legnagyszerűbb prédikációja?
Azért, mert az a személy mondta el, akinek valóban hatalma van. Aki igazán tudja, milyen az Isten. Aki tárt karokkal vár Téged is a saját házában.

Jézus ekkor felállt, és a neki adott hatalommal csak ennyit mondott a leprásnak: Akarom, tisztulj meg!

Te mit akarsz?

Barátotok, Kiki

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések