Ugrás a fő tartalomra

2016/3/6 - Jézus az emberek között élt

A vámszedők és a bűnösök mind Jézus köré gyűltek, hogy hallgassák őt. De a farizeusok és a törvénytanítók morgolódni kezdtek: »Ez az ember a bűnösökkel barátkozik, sőt, együtt eszik velük!« (Lukács 15:1-2)
A gyülekezetek rendkívül sok energiát fektetnek abba, hogy felvegyék a kapcsolatot olyan emberekkel, akik még nem tértek meg, és Jézushoz vezessék őket. Előadássorozatok, egészségügyi programok, párkapcsolati tréningek, szeretetszolgálat, gyermektáborok, sportolási lehetőségek... Hosszú listát lehetne írni ezekből. De vajon el tudjuk mondani azt magunkról, hogy az emberek körénk gyűlnek, hogy hallgassák amit mondunk? Hogy el kell menekülnünk előlük, hogy egy kicsit magunk legyünk és feltöltődhessünk (Máté 14:13)?
  • Milyen hatékonynak látod a gyülekezeted törekvéseit minél több ember elérésére?
  • Mi volt a legjobban sikerült evangelizációs alkalmatok? Mit gondolsz, az miért volt sikeres?
A negyedév első tanulmányában beszéltünk arról, hogy a kereszténység lényege az, hogy Jézussá váljunk valaki számára. Nem az adja egy program sikerét, hogy mennyire kreatív ötlet, hogy mennyire alaposan szerveztük meg vagy a gyülekezet milyen arányban vesz rajta részt. Persze ezek sem elhanyagolhatóak, de ez mind semmit nem ér, ha nem Jézussal dolgozunk, az ő módszerét alkalmazva.

Jézus módszere
„Csak Krisztus módszere vezet igazán eredményre az emberekkel való kapcsolatfelvételben. A megváltó az emberek között mozgott, mint aki a javukat akarja. Együttérzést tanúsított, szolgálatával megadta, amire szükségük volt és elnyerte a bizalmukat. Azután így szólt: »Kövessetek engem«!” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 91. o. – a fordító átdolgozásában)
Nagyon fontos, hogy az embereknek nem csak arra van szükségük, hogy nagy lelki igazságokat nyilatkoztassunk ki nekik. Amíg az emberek problémákkal küzdenek, kríziseket élnek át és bármerre néznek szenvedést látnak, addig nehéz arról beszélni, hogy Isten jó és szereti őket. Nem elég, ha beszélünk róla: be kell mutatnunk Jézust, meg kell mutatnunk, hogy milyen is ő valójában és hogyan tekint az emberekre.
  • Olvasd el az öt kenyér és két hal történetét! (Máté 14:13-21)
  • Kinek kellett megetetni az embereket?
  • Szerinted hogyan befolyásolta a tanítványok hitét, hogy részesei lehettek Jézus csodájának?
Csodákra várunk, de nekünk kéne a csodák megvalósítóinak legyünk. Jézus a tanítványaira bízta, hogy oldják meg a helyzetet, és az ő erőfeszítéseiket (bármilyen nevetségesen kicsinek tűnt is) áldotta meg. Az, hogy minket használ, nekünk is életre szóló tapasztalatot jelent, az istenképűségünket erősíti: nekünk is nagyobb öröm adni, mint kapni.
  • Szerinted hogyan tudta befolyásolni a Jézusba vetett hitét annak a több mint 5000 embernek az, hogy vacsorát kaptak?
  • Mit gondolsz, a csodák győzik meg az embereket, vagy a törődés?
A csodák csak eszközök voltak Jézus kezében, de önmagukban kevesek lettek volna az emberek meggyőzésére. Jézus azt akarta megmutatni, hogy az Atya mennyire szereti az embereket, hogy nem hagyta őket magukra, hallja őket, törődik velük. Aki csak a cirkuszi mutatványokra volt kíváncsi, az nem hitt ezek után sem Jézusban, de aki a csodák mögé látott, az megláthatta Isten igazi arcát.

„Világiak” vs. Keresztények

Egyszer egy előadó megkérdezte a hallgatóságát, hogy hány olyan barátjuk van, aki nem tartozik az egyházhoz. A terem végében felállt egy férfi, és diadalmasan bejelentette: „Büszkén mondhatom, hogy nekem egy sincs!” Bizonyára jó szándék vezette, ám a szavai sokat elárultak arról, hogy milyen világosság is volt a világban. (SzIsk. 50. o.)

Ahogyan Jézus együtt evett a köztudottan korrupt, tolvaj, házasságtörő emberekkel, többet közülük barátjának is nevezett, nekünk sem szabad lenéznünk és a bűneik alapján megítélnünk őket. A gyülekezetek is tele vannak pletykás, rosszindulatú és hazug emberekkel. Ezek vagyunk mi. Nem biztos, hogy jól jövünk ki egy ilyen összehasonlításból.
Akik ehhez a világhoz tartoznak, gyűlölték az enyémeket, mert ők nem ebből a világból valók, ahogyan én sem tartozom ehhez a világhoz. Nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a Gonosztól! Ők nem ehhez a világhoz tartoznak, mint ahogyan én sem. (János 17:14-16)
Ne szeressétek ezt a világot, se a világ dolgait! Aki ezt a világot szereti, az nem szereti az Atya-Istent. Ezek azok a dolgok, amelyek a világban vannak: a régi emberi természet vágyai, a szem kívánságai és az élet kérkedése. Mindezek nem az Atya-Istentől, hanem a világból származnak. Ez a mostani világ azonban elmúlik, és vele együtt az is, amit a hitetlenek kívánnak. Aki ellenben Isten akaratát viszi véghez, az örökké él. (1János 2:15-17)
  • Ismerve Jézus szolgálatát, hogyan tudjuk értelmezni ezeket a szövegrészeket?
  • Emberek vagy világnézet közti ellentétre utal a kölcsönös ellenérzés a két tábor között?
Jézus azt tanította, hogy szeressük minden embertársunkat, és erre mutatott példát is nekünk. Ugyanakkor sosem bátorított minket arra, hogy részesei legyünk az ő bűneiknek. Ellen White nagyon jól összefoglalja ennek az ellentmondó kapcsolatnak a lényegét:
„El kell-e talán zárkózniuk a hitvalló keresztényeknek a hitetlenekkel való kapcsolattól és beszélgetéstől? – Nem. Noha nem e világból valók, együtt kell lenniük velük a világban. Nem szabad azonban osztozniuk útjaikban, nem szabad vonzódniuk életmódjukhoz, és nem szabad kinyitniuk szívüket szokásaik és tevékenységeik előtt. A velük való kapcsolattartás célja, hogy Krisztushoz vonják őket” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 3. köt. 206. o.).
Fontos, hogy őszintén szeressük nem keresztény barátainkat. Az, hogy tudhatják, hogy mellettük állunk, számíthatnak ránk, meggyőzőbb bizonyíték Isten szeretetére, mint bármilyen evangelizációs program. De vajon ha legközelebb rád néz egy barátod, csak téged, vagy Isten képmását fogja látni?

Bogi

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2013/3/12 - Reformáció: megromlott kapcsolatok helyreállítása

Míg Jézus a földön járt, nagyon sokat beszélt a szeretetről, és ha megnézzük, ez az apostoloknál is fontos pontja a hívő életnek. De azt ne felejtsük el, hogy az, hogy szeretjük egymást, nem jelenti azt, hogy konfliktusok nélkül fogjuk leélni a hívő életünket. Pár hete szó volt az egységről. A kapcsolatok helyreállítása az egység feltétele:  „Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egy-mást! Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.” (Jn. 13:34-35) Ha közelebb kerülsz Istenhez, akkor közelebb kerülsz az embertársaidhoz is. Nem csak az idegenekhez, hanem a rokonaidhoz is, azokhoz is, akik megbántottak, akikben csalódtál, akiket „nem bírsz elviselni”, meg azokhoz, akik jobbak valamiben nálad és ezért idegesítőek. Mindenkihez, nincsen kivétel. Ha ez nem történik meg, akkor még valami nincs rendben közted és Isten között.
Olvasd el az Apostolok cselekedeteinek 15. fejezetét. A…

2018/2 - Felkészülés a végidőre

Végidő… Apokalipszis… Nagy nyomorúság… Üldözés…
Talán neked is ezek ugrottak be először az új Gondolatébresztő címét olvasva. Ha igen, akkor örülök, hogy legalább a bevezetőig eljutottál, és nem tetted máris félre a tanulmányt. Sokunk számára elképzelhetetlen a végre gondolni. Annyira távolinak és megfoghatatlannak tűnik. Arról nem is beszélve, hogy születésünk óta azt halljuk, hogy az utolsó időkben élünk (sőt, kapaszkodj meg, a nagyszüleink gyerekkorában is ezt mondták).
Azért ebbe bele lehet fásulni, nem?
A Bibliában van egy történet, ami tíz koszorúslányról szól, akiket meghívtak egy esküvőre, sőt, feladatot is kaptak: nekik kellett fogadni a vőlegényt mécsesekkel világítva. De a vőlegényre olyan sokáig kellett várni, hogy nem csak elaludtak, de a mécsesük is kialudt.
Mi is valahogy így vagyunk. A lámpásaink épp csak pislákolnak, és már ragad le a szemünk az álmosságtól. Már nem is nagyon hisszük, hogy felbukkan a vőlegény, hogy visszajön Jézus. Vagy ha vissza is jön, akkor sem m…

2018/4 - Egység krisztusban

Minden ember egyedi. Ez az európai ember gondolkodásának az alapja. Fontos, hogy legyen önálló véleményed, hogy érvényesíteni tudd magadat, hogy képes legyél egyedül is megállni a világban. Felelős vagy magadért. Az vagy, akinek vallod magad. Akkor vagy sikeres, ha eléred a céljaidat, álmaidat. Ezekben mind van igazság. De a Bibliának van egy nagy üzenete, amiről ebben a negyedévben beszélgetni fogunk: KÜLÖNBÖZŐEK VAGYUNK, EGYMÁSÉRT.Jézus meghatározta a célunkat, hogy segítsük egymást a Menyország felé. Egyedül gyengék vagyunk, és a saját magunkba (okosságunkba, erőnkbe, elképzeléseinkbe) vetett hitünk nagyobb ellenségünk, mint bármi a világon. A közösség különböző személyiségű, nézőpontú, energiájú emberekből áll, akik ha jól használják őket, egységet tudnak teremteni a különbözőségeik segítségével. Kicsit zavaros? Nem igazán érted, hogy hogyan lehetséges ez? Tarts velünk, és tanuljuk együtt hétről hétre az egységet a különbözöségekben.

Töltsd le INNEN!